sighted

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsaɪtɪd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈsaɪtɪd/ ,USA pronunciation: respelling(sītid)


Na tej stronie: sighted, sight

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
sighted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (observed, spotted)zauważony, zaobserwowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The colorful bird was sighted here.
sighted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not blind, able to see)widzący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Sighted people experience the world differently from blind people.
sighted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." as a suffix (having particular type of sight)tłumaczenie niedostępne
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (eyesight)wzrok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 My sight isn't very good without glasses on.
 Mój wzrok nie jest za dobry bez okularów.
sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (view)widok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The sight is amazing from on top of the Ferris wheel.
 Widok ze szczytu diabelskiego młynu jest niesamowity.
a sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spectacle, [sth] to see)widok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The protest was certainly a sight to see.
a sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] ugly)widok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Then he came out with his shirt unbuttoned. What a sight that was!
sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gun: sighting device)celownik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He looked through the sight for a few seconds while aiming the gun.
the sights nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (tourist attractions, landmarks)atrakcje turystyczne ż, l.mn. + przym.
 Kara and her boyfriend stayed in Montreal for several days and saw the sights.
sight [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (observe, spot)dostrzegać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dostrzec dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 After waiting an hour the tourists were delighted to sight dolphins.
sight [sth] towards [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (weapon: aim)celować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wycelować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He sighted the arrow towards the target.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
sighted | sight
AngielskiPolski
farsighted (US),
long-sighted,
longsighted (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(difficulty seeing near objects) (dosłowny)dalekowzroczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
keen-sighted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (observant)tłumaczenie niedostępne
short-sighted (UK),
shortsighted (US)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (failing to plan ahead) (przenośny)krótkowzroczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Congress' bill to reduce taxes on greenhouse gas companies was shortsighted.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'sighted' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "sighted" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'sighted'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.