sight

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsaɪt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/saɪt/ ,USA pronunciation: respelling(sīt)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (eyesight)wzrok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 My sight isn't very good without glasses on.
 Mój wzrok nie jest za dobry bez okularów.
sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (view)widok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The sight is amazing from on top of the Ferris wheel.
 Widok ze szczytu diabelskiego młynu jest niesamowity.
a sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spectacle, [sth] to see)widok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The protest was certainly a sight to see.
a sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] ugly)widok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Then he came out with his shirt unbuttoned. What a sight that was!
sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gun: sighting device)celownik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He looked through the sight for a few seconds while aiming the gun.
the sights nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (tourist attractions, landmarks)atrakcje turystyczne ż, l.mn. + przym.
 Kara and her boyfriend stayed in Montreal for several days and saw the sights.
sight [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (observe, spot)dostrzegać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dostrzec dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 After waiting an hour the tourists were delighted to sight dolphins.
sight [sth] towards [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (weapon: aim)celować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wycelować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He sighted the arrow towards the target.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
at first sight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (instantly, immediately)natychmiast przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 At first sight, the town looked boring.
by sight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (visually)z widzenia przyim. + n
 I don't know him personally, only by sight.
catch sight of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (glimpse, notice)zauważać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zauważyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Mark likes to go to the most popular clubs in the hope that he'll catch sight of someone famous.
fall in love at first sight viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become infatuated with a stranger)zakochać się od pierwszego wejrzenia
 As soon as I saw him across the dance floor, I fell in love at first sight.
gun sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (aiming device on a firearm)celownik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The sniper looked through the gun sight and took aim.
in sight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (visible, within view)na widoku przyim. + m
 Keep the children in sight at all times while you're at the beach.
line of sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (straight line of view)linia wzroku ż + m
 He bent over to stay out of his pursuer's line of sight.
lose sight of [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (no longer see)tracić z oczu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  stracić z oczu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 We lost sight of that boat when it went around the bend in the river.
lose sight of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (no longer be focused on)tracić z oczu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  stracić z oczu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 When I lose sight of my goal, I waste time and accomplish nothing.
love at first sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (instant romantic attraction to [sb])miłość od pierwszego wejrzenia wyr.
 When Harry met Sally it wasn't love at first sight; they fell in love some years later.
not lose sight of [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (keep in view)nie tracić wzroku z zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Do not lose sight of your children around water.
not lose sight of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (remain focused on)nie tracić wzroku z zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Don't lose sight of your goal, you're almost there.
on sight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (upon seeing)natychmiast przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The man shot the burglar on sight.
out of sight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (outside visible range)poza zasięgiem wzroku wyr.
 We know the actors are backstage, but they were out of sight.
out of sight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (outside visible range)poza zasięgiem wzroku wyr.
out of sight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang, dated (great, amazing)wspaniały, świetny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 That concert was out of sight!
place [sth] out of sight v (conceal [sth])chować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  schować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Before the grandchildren arrive I must place these biscuits out of sight!
quite a sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] impressive to see)wspaniały widok przym. + m
 The bride was quite a sight, all in white fur and sequins.
sense of sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (vision)zmysł wzroku m + m
within sight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (closely enough to be seen)w zasięgu wzroku
 Some say that an end to the recession could be within sight in a few months.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'sight' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: sighted [land, the island, the coast, a ship], a [wonderful, beautiful, ghastly, frightening, terrible] sight, sight-reading, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "sight" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'sight'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.