shifting

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈʃɪftɪŋ/

Na tej stronie: shifting, shift

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
shifting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (constant movement)zmienny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Janet watched the shifting of the sand in the wind.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
shifting adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (changing, wavering)zmienny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Robert's shifting opinions made it impossible to know what he really thought.
shifting adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (moving around)przemieszczający się im. czyn.imiesłów czynny: Forma oznaczająca czynność jednoczesną z orzeczeniem zdania (np. biegnąc, śpiewając).
  (piasek)ruchomy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The shifting sand began to form dunes.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
shift vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (move)przesuwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przesunąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The movers shifted the table one metre to the left.
 Tragarze przesunęli stół o jeden metr w lewo.
shift [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (change: gear)zmieniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zmienić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The driver shifted gears as the car climbed the hill.
 Kierowca zmienił bieg, wjeżdżając samochodem pod górę.
shift nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period of work)zmiana żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 This factory has three shifts: morning, evening and night.
 Ta fabryka pracuje na trzy zmiany: poranną, wieczorną i nocną.
shift nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (movement)przesunięcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The team's shift to the left confused the defence.
 Przesunięcie drużyny na lewą stronę zdezorientowało obronę.
shift nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (keyboard, computers)shift mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 To type capital letters, you must hold the shift key.
 Aby pisać wielkimi literami, musisz przytrzymać klawisz shift.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
shift nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (group of workers)zmiana żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The evening shift left when the night shift arrived.
shift nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (change, alteration)zmiana żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The shift in the weather surprised the residents.
shift nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (gear stick)dźwignia zmiany biegów wyr.
 He pushed the shift to a lower gear to pass the truck.
shift nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dress)luźna sukienka przym. + ż
 She wore a black shift.
shift nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (linguistic change)zmiana żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 She's always making shifts in register - sometimes talking standard English, and sometimes slang.
shift nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fault in rock)uskok tektoniczny m + przym.
 The seismologists found the shift that was causing the earthquakes.
shift viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (move)przesiadać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przesiąść się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 We can't sit at this table; we need to shift.
shift viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." UK, informal (hurry) (potoczny)ruszać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  (potoczny)zasuwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Come on, shift! We'll be late!
shift viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (change gear)zmieniać bieg ndk. + m
  zmienić bieg dk. + m
 When the engine is running too fast, you should shift.
shift viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (press the shift key)naciskać klawisz shift zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  nacisnąć klawisz shift zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Shift when you want to type a capital letter.
shift [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK, colloquial (sell) (przenośny, potoczny)wypychać, opychać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wypchnąć, opchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We have to shift these radios by tomorrow.
shift [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (transfer) (ciężar)przenosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przenieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The waiting officer shifted his weight from one foot to the other.
shift [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (exchange)zmieniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zmienić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He shifted opinions from one day to the next.
shift [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." Ire, slang (kiss passionately)całować namiętnie ndk. + przys.
  pocałować namiętnie dk. + przys.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Kolokacje: the shifting of [targets, resources, costs], the shifting of [blame, fault, duties, responsibilities] (to), the shifting of gears, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "shifting" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'shifting'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.