sharp

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈʃɑːp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ʃɑrp/ ,USA pronunciation: respelling(shärp)

Inflections of 'sharp' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
sharper
adj comparative
sharpest
adj superlative

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (able to cut or pierce)ostry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The new knife was sharp.
 Nowy nóż był ostry.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not blurry)ostry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 With his glasses on, his vision was sharp.
 Jego wzrok był ostry, gdy miał założone okulary.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative ([sb]: witty)dowcipny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He was really sharp - always making funny comments.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (intelligent)bystry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 They decided to hire the sharpest of the candidates.
 Zdecydowali się zatrudnić najbystrzejszego z kandydatów.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (comment: hurtful)zjadliwy, cięty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 His sharp comments really hurt her feelings.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (feeling, pain: intense)ostry, przeszywający przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I have a sharp pain in my back.
 Odczuwam ostry ból w plecach.
sharp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical note)krzyżyk mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 You need to play a sharp here, not a natural.
 Musisz zagrać tę nutę podwyższoną o krzyżyk.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (quick to see)bystry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He had a sharp eye for errors in the reports.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (brisk, cold)ostry, przejmujący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 There was a sharp wind that a light jacket couldn't guard against.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (abrupt)gwałtowny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  (potoczny)ostry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Next, you need to make a sharp right turn onto the next street.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (strongly flavored) (przenośny, potoczny)ostry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 This is a really sharp cheese; I prefer something milder.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (clean-cut, well-dressed)elegancki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 His sharp new look included short hair and an Italian suit.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (dishonest, sly)chytry, podstępny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 John is a sharp one - you can't really trust him.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (temper: severe)porywczy, wybuchowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 His sharp temper lost him his last job.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (high-pitched and loud)przenikliwy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 There was a sharp sound coming from the car's engine.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (music: F sharp, etc.)z krzyżykiem przyim. + m
  ais nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Let's change that note from A to A sharp.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (with too high a pitch)za wysoko przyim. + przys.
 The guitar string played sharp so he had to tune it.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (image: distinct)wyraźny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The image gradually came into focus until it was perfectly sharp.
sharp advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (time: precisely)punktualnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Please be at the meeting at three o'clock sharp.
sharp advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (abruptly)gwałtownie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 He turned the car sharp right.
sharp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical symbol: #)krzyżyk mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The pianist did not notice the sharp at the top of page two, and played the wrong note.
sharp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated, informal (expert)ekspert, specjalista mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 We better bring in the sharps to analyse this.
sharp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (needle)igła żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Please deposit all sharps in a special container.
sharp viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (music: be half a tone too high)grać o pół tonu za wysoko zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  śpiewać o pół tonu za wysoko zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 You sharped all through the first twenty bars.
sharp [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (music: raise half a tone)podnosić o pół tonu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  podnieść o pół tonu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 You need to sharp that F at bar sixteen.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
card sharp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (swindler) (potoczny)kanciarz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 My friend lost all his money in a poker game with a card sharp.
 Mój znajomy stracił wszystkie pieniądze, grając w pokera z kanciarzem.
quick-witted,
sharp-witted
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(intelligent, fast-thinking)błyskotliwy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  (potoczny)bystry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
sharp eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (keen powers of observation)ostry wzrok przym. + m
 He has a sharp eye for spelling mistakes.
sharp pain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (acute and severe physical discomfort)ostry ból przym. + m
 The sharp pain in his chest indicated a possible heart attack.
sharp turn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (abrupt curve in a road)ostry zakręt przym. + m
 The house is located just past the sharp turn in the road.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'sharp' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: sharp the [note, pitch, melody, song], music: (the) sharps and flats, a sharps container, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "sharp" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'sharp'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.