shall

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations strong: /ˈʃæl/, weak: /ʃəl/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ʃæl; unstressed ʃəl/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(shal; unstressed shəl)


Inflections of 'shall' (v): (⇒ conjugate)
shall
v aux present
should
v aux past
Na tej stronie: shall, shalt
'shall' jest alternatywnym terminem dla 'shalt'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.'shall' is an alternate term for 'shalt'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
shall v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (used to make a suggestion)tłumaczenie niedostępne
 Shall we go to the cinema tonight?
 Pójdziemy dzisiaj wieczorem do kina?
shall v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." mainly dated or literary (future tense: will) (literacki, archaiczny)tłumaczenie niedostępne
Uwaga: Still used in modern English with first person subject: We shall see you at the weekend.
 Shall you be in attendance at the ball, my lady?
 Czy będziesz, pani, obecna na balu?
shall v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (command: will)tłumaczenie niedostępne
 You shall obey me!
 Będziesz mi posłuszny!
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
shall v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (indicating determination)tłumaczenie niedostępne
 You shall go to the ball, Cinderella! That man shall pay for what he has done.
 Pojedziesz na bal, Kopciuszku! Ten człowiek zapłaci za to, co zrobił.
shall v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (indicating certainty)tłumaczenie niedostępne
 Our day shall come.
 Nasz dzień nadejdzie.
shall v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." often with negative construction (indicating doubt)tłumaczenie niedostępne
 I doubt I shall ever have another holiday as good as this one. Jeremy doesn't think he shall ever see Helen again.
 Wątpię, czy jeszcze kiedyś będę miała tak udane wakacje. Jeremy wątpi, czy jeszcze kiedykolwiek zobaczy Helen.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
shalt,
shall
v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost."
archaic (shall: 2nd person singular)-
 "Thou shalt not kill" is one of the Ten Commandments referred in the Torah.
 „Nie zabijaj” to jedno z dziesięciu przykazań, do których odwołuje się Tora.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'shall' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: Shall I open the [door, window, windows]?, Shall we [go, start, stop]?, Should I help you?, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "shall" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'shall'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.