senior

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'senior', 'Senior': /ˈsiːnjə/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈsinyɚ/ ,USA pronunciation: respelling(sēnyər)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
senior adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of a higher level)wyższy, zaawansowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The company's senior managers have a lot of responsibilities.
senior to [sb] adj + prep (of higher rank)tłumaczenie niedostępne
 As chief product manager, Paul is senior to me.
senior adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (more experienced)bardziej doświadczony przys. + przym.
 In your first weeks at a new job, it's a good idea to ask a senior staff member if you don't understand something.
senior adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (older)starszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The school's senior pupils are allowed to go into town at lunchtime, whereas the juniors have to stay on school premises.
senior adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (relating to old people)starszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Taking care of the senior members of our society is becoming a challenge as populations age.
senior adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US (high school: in or of final year)ostatniej klasy przym. + ż
  (w polskim systemie)maturalny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The senior students are revising for exams.
senior adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US (university: in or of final year)ostatniego roku przym. + m
 The senior students are starting to look at what jobs might be available after graduation.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
senior adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (older of two relatives)senior mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  starszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 New mayor John Smith is following in the footsteps of his father; Mr Smith senior says he is very proud of his son's achievement.
senior nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, colloquial (senior citizen: elderly person)senior, nestor mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The seniors from the local old people's home are going on a day trip to the seaside.
senior nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (high school: final-year student)uczeń ostatniej klasy, uczennica ostatniej klasy wyr.
 The seniors are looking forward to graduating high school.
senior,
Senior
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
mainly US (father with son's first name)senior mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Walter Senior is a high school teacher.
senior nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (university: final-year student)student ostatniego roku, studentka ostatniego roku wyr.
 The seniors are revising for exams.
senior nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (older person)starszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Joe is 36 and Jim is 35; Joe is the senior of the two. Carla is ten years my senior.
senior nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (legally: person over 65)osoba w wieku emerytalnym wyr.
  senior mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
senior nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (with possessive: older than [sb])starszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 My aunt is only three years my senior.
 Moja ciotka jest tylko o trzy lata starsza ode mnie.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
senior citizen nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. colloquial (elderly person)senior, seniorka m, ż
senior citizen nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (legally: person over 65)tłumaczenie niedostępne
senior high school nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (secondary, upper)szkoła średnia ż + przym.
 Those kids must go to senior high school - they look too old to be in junior high.
Senior Management nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (directors)zarząd mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The company's senior management communicate regularly with the board of directors.
senior manager nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (high-level executive)wyższy manager przym. + m
 The senior manager received a large bonus for good performance.
senior officer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (high-ranking member of police force)starszy oficer przym. + m
 If you have trouble with a colleague, you should first report it to a senior officer.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'senior' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: is a [high-school, college] senior, is a senior in [high school], is his senior in the [department, section], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "senior" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'senior'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.