see

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsiː/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/si/ ,USA pronunciation: respelling(sē)


Inflections of 'see' (v): (⇒ conjugate)
sees
v 3rd person singular
seeing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
saw
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
seen
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: see, saw
'see' jest alternatywnym terminem dla 'saw'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.'see' is an alternate term for 'saw'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
see viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have sight)widzieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I can't see. Can you turn on the light?
see vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (view as a spectator)widzieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Have you seen her latest film?
 Czy widziałeś jej ostatni film?
see vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (observe)widzieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Have you ever seen such a big book?
 Czy widziałeś kiedyś tak dużą książkę?
see [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make out)dostrzegać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dostrzec dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Can you see that hill in the distance?
see vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (perceive)widzieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I see the situation differently.
 Ja widzę tę sytuację inaczej.
see [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (visit)zobaczyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 I'd like to go and see Aunt June this weekend.
 Chciałbym pójść i zobaczyć się z ciocią June w ten weekend.
see viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (understand)rozumieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  widzieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I see. So that's why you weren't home.
 Rozumiem. To dlatego nie było cię w domu.
see [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (consult)widzieć się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zobaczyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 I need to see a doctor.
 Muszę zobaczyć się z lekarzem.
see [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (understand)rozumieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I see what you're saying, but I still don't agree.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
see nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ecclesiastic office)biskupstwo nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The see was left vacant until a new bishop was appointed.
see if,
see whether
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(find out)zobaczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  dowiedzieć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 I'll see if my father knows anything about it.
see viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (observe)widzieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Those who saw said it was a terrible sight.
see viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (look at the situation)zobaczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Let's see, what do we need to do next?
see [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (visualize)widzieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyobrażać sobie ndk. + zaim.
 I can just see the look on his face!
see [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (find acceptable)popierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Yes, I definitely see that. What a great plan!
see [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (regard as, consider)uważać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (potoczny)widzieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I see her as a future prime minister.
see that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (assure)zobaczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He looked all around to see that no one was present.
see [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (date)spotykać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 We've been seeing each other for three weeks.
see [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (keep company with)widywać się z kimś zwrot zwr. ndk.
 You've been seeing a lot of those boys lately, haven't you?
see [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attend to)przyjmować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyjąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The doctor will see you now.
see [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (gambling: accept a bet)dawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I'll see your hundred, and raise you a hundred.
 Dam twoje sto i dokładam jeszcze sto.
see [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (know) (przenośny)pamiętać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 This boat has seen better days.
see [sth/sb],
see that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(notice)widzieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I see the miners have gone on strike again, according to the paper.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
saw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tool for cutting)piła żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Paul cut down the tree with a saw.
 Paul ściął drzewo piłą.
saw v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (see: simple past) (widzieć, zobaczyć: czas przeszły)- dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Marilyn didn't like what she saw.
 Marilyn nie spodobało się to, co zobaczyła.
saw vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cut with a saw)przecinać, przerzynać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeciąć, przerżnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The magician sawed his assistant in half.
 Magik przeciął swojego asystenta na połowę.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
saw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literary (saying, maxim)powiedzenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  (literacki)sentencja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
saw viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cut with a saw)piłować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przepiłować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He sawed along the line he had marked with the pencil.
saw [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (move as if to cut with a saw)ciąć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeciąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He sawed the air with his hand.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
see | saw
AngielskiPolski
see about [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (consider)zajmować się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zająć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 I might sign up for that class; I haven't decided. I'll see about it.
see about [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (attend to, deal with)zajmować się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zająć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Oh, he thinks he can talk me into something? We'll see about that.
see after [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] US (look after, take care of)doglądać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
see into [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (know real nature of)poznawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poznać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I could see into the politician's real motives by closely examining his parliamentary speeches.
see [sb] off,
see off [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (chase away or dismiss)pożegnać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The dog saw off the cat that was eating its food.
see [sb] off,
see off [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(say farewell to)pożegnać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 He came to the airport with me to see me off. I'll drive you to the station and see you off.
see through [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (look through)przejrzeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I can see through your blouse! Maybe you should wear something else?
see through [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (not be deceived)przejrzeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Mom can always see through your excuses.
see [sth] through vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (task, project: complete)przejrzeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It won't be easy, but we'll see this project through.
see to [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (tend or attend to)dopilnować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Your bicycle has a flat tire, sir? We'll see to it right away.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
see | saw
AngielskiPolski
barely see vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have difficulty seeing)niedowidzieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 She could barely see the road through the thick snow.
barely see adv + vi (have poor sight)niedowidzieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
Uwaga: Preceded by "can"
the Holy See nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Vatican)Watykan mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 On Monday, the Holy See released a statement condemning the violence and calling for a peaceful resolution to the crisis.
I see interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I understand)rozumiem
 So you don't like this office? I see. We'll try to get you moved as soon as possible.
long time no see interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (I haven't seen you for a long time)dawno nie widzieliśmy się
 Hey, Andrew! Long time no see!
make him see [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (help him to understand)tłumaczenie niedostępne
 I wish I could make him see how much I love him.
must-see adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal ([sth] recommended to be seen)konieczny do zobaczenia wyr.
 Citizen Kane is one of the must-see movies of all time.
see both sides v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be impartial)tłumaczenie niedostępne
 Even though you see both sides, you still have to make a decision.
see daylight v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (reach the end of a project)widzieć wyjście z sytuacji
 After working 15 hours a day on it for three weeks, he finally started to see daylight.
see daylight v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (come to fruition)widzieć wyjście z sytuacji
 I thought your trip round the world would never see daylight.
see double v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have blurred vision)widzieć podwójnie ndk. + przys.
 I thought I was seeing double, but it was just that my glasses were steamed up. Those are twins? I thought I was seeing double!
see each other v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be dating) (potoczny)spotykać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
see eye to eye v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (agree)zgadzać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 We don't always see eye to eye.
see fit vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (consider appropriate: to do [sth])uważać za odpowiedni
 Only use as much paint as you see fit.
see in vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (greet)przyjmować, przywitać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyjąć, przywitać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 How did you see in the New Year?
see in vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (welcome and show in)witać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przywitać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
see into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (predict: the future)przepowiadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przepowiedzieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 A clairvoyant can see into the future.
see into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (look inside)zaglądać wewnątrz ndk. + przyim.
  zajrzeć wewnątrz dk. + przyim.
 I could see into the house through the ground-floor window.
see justice done v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (ensure fairness)tłumaczenie niedostępne
 I don't want revenge; all I want is to see justice done.
see out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bid farewell to)żegnać się z ndk. + przyim.
  pożegnać się z dk. + przyim.
 It was very late when he saw the last of the guests out.
see out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (show to the door)żegnać się z ndk. + przyim.
  pożegnać się z dk. + przyim.
see red v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (get angry)wściec się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 When he insulted my girlfriend I saw red and hit him.
see the difference between vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (distinguish between)widzieć różnicę między ndk. + przyim.
  zobaczyć różnicę między dk. + przyim.
 She could not see the difference between the identical twins.
see the future v (know what will happen)widzieć przyszłość ndk. + ż
  zobaczyć przyszłość dk. + ż
 She claims that she can see the future by reading your hand.
see the light v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (understand)zrozumieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 After Ann explained it to me I could finally see the light.
see the light of day v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (come into being)ujrzeć światło dzienne
 Your plan is so bad it will never see the light of day.
see to it,
see to it that
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (ensure, make sure)doplinować żeby
 See to it that you're home by midnight, or you'll be grounded.
see what can be done v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (try to find solution)zobaczyć co da się zrobić
 The mechanic said he'd see what can be done to repair my car.
see [sth] with your own eyes v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (witness at first hand)widzieć na własne oczy
  zobaczyć na własne oczy
 I would never have believed it if I hadn't seen it with my own eyes.
see ya interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (see you: goodbye for now)na razie
see you again interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (goodbye until we meet again)do zobaczenia przyim. + n
 I have to go now - see you again soon!
See you soon,
See you soon!
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
informal (goodbye for now)do zobaczenia wkrótce wyr.
 See you soon, Edna!
see you there interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (goodbye until a given future event)do zobaczenia tam
see you tomorrow interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (goodbye until tomorrow)do zobaczenia jutro wyr.
See you! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (Goodbye for now!) (potoczny)Na razie! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
see-through adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (transparent)przejrzysty, przeźroczysty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Her see-through blouse left nothing to the imagination.
seesaw,
teeter-totter (US),
see-saw (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(child's playground toy)huśtawka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The sisters played on the seesaw together.
seesaw (US),
see-saw (UK)
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
figurative (move back and forth)huśtać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  pohuśtać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'see' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: see you [later, soon, again, tomorrow, then], religion: the see of [Edinburgh, Oxford], see you at [noon, school], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "see" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'see'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.