screw up

Listen:


Na tej stronie: screw up, screw-up

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
screw up v slang, poss. offensive (make serious mistake) (slang)zchrzaniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zchrzanić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We've only got one chance so don't screw this up.
screw up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (make an error, do [sth] incorrectly)mylić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  pomylić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 I was counting on him to do the calculations correctly, but he screwed up.
screw up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang ([sth]: damage or destroy) (slang)zchrzaniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zchrzanić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I've totally screwed up this soup by putting too much salt in it.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
screw-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (mistake, blunder)pomyłka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 There was a screw-up at the restaurant and we were charged too much on the bill.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "screw up" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'screw up'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.