scratch

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈskrætʃ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/skrætʃ/ ,USA pronunciation: respelling(skrach)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
scratch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cut, scrape on skin)zadrapanie, zadraśnięcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Brian fell off a ladder into a rose bush and he's covered in scratches.
scratch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (scrape on surface)rysa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  zadrapanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 This old table has several scratches.
scratch vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (body part)drapać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podrapać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
scratch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (rub body with fingernails)drapać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  podrapać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Larry had been bitten by mosquitoes and was scratching constantly.
scratch vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (leave mark)zadrapać, podrapać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
scratch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, informal (cancel) (przenośny: rezygnować)skreślać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skreślić coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 So, let's meet on Tuesday. Oh, actually, Tuesday's no good, so scratch that; we'll do Wednesday instead.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
scratch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (irritate skin)drapać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  gryźć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 This jumper really scratches!
scratch [sth],
scratch [sth] off,
scratch [sth] away
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(remove by scratching)zdrapywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zdrapać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Rick scratched the label off the jar.
scratch [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (chafe, irritate)drapać kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  gryźć kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The label in this shirt is scratching me; I'll have to cut it out.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
from scratch advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (starting with the raw materials)od początku przyim. + m
 I made the cake with no mix, completely from scratch.
scratch card nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (instant lottery ticket)tłumaczenie niedostępne
 Henry was feeling lucky so he went to his local shop to buy a scratch card.
scratch [sth] out vtr + adv (text: strike)tłumaczenie niedostępne
 The salesman scratched out the price and wrote a lower one.
scratch [sth] out vtr + adv (remove by clawing)tłumaczenie niedostępne
 I think that crazy cat was trying to scratch my eyes out!
scratch paper nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (rough paper for notes, etc.)papier na brudno wyr.
 Just use scratch paper to quickly write down your ideas. You can use those nearly blank pages that have run through the printer as scratch paper.
scratch the surface v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (examine superficially)ledwie liznąć przys. + dk.
 The author never manages more than to scratch the surface of life.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'scratch' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: won [$1,000] from a scratch card, is full of scratch marks, got a scratch on his [leg, face, arm, cheek, knee], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "scratch" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'scratch'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.