scaled

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(skāld)

From the verb scale: (⇒ conjugate)
scaled is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: scaled, scale

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
scaled adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (animal: scaly)pokryty łuskami przym. + ż, l.mn.
 The lizard was scaled.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (weighing device)waga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The boxer stepped onto the scale.
 Bokser wszedł na wagę.
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (on fish)łuska żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Most fish are covered in scales.
 Większość ryb pokryta jest łuskami.
scales nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." UK (weighing device)waga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I put the onions on the supermarket scales and weighed them.
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mathematical ratio)skala żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The map is drawn on a 1:1,000 scale.
 Mapa narysowana jest w skali 1:1000.
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (system of measurement)skala żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Please rate the class on a scale of one to ten.
 Proszę ocenić te zajęcia w skali od jednego do dziesięciu.
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (size)skala żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The dam project was conceived on a grand scale.
 Projekt tamy był powzięty na wielką skalę.
scale [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (climb: fence, mountain)wspinać się, wdrapywać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wspiąć się, wdrapać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The boys scaled the fence.
 Chłopcy wspięli się na płot.
scale [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (adjust dimensions)skalować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeskalować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He scaled the model to one tenth of the final size.
 Przeskalował model do jednej dziesiątej docelowego rozmiaru.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (map: distance line)skala żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The scale was shown at the bottom of the map.
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: sequence of notes)gama żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The pianist played scales to warm up.
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flake of skin)płatek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 There were scales of dandruff on the shirt.
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flake)płatek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 There were scales of rust on the pipe.
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (calcium in kettles, etc.)kamień mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The inside of the pot was covered with a calcium scale.
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (build-up on teeth)kamień mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The molars were covered with plaque scale.
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bract)przykwiatek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The scale is often found just below a plant's flower.
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (armour: metal plate)łuska żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The soldier's armour was made up of many small scales of bronze.
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pan of weighing device)szalka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The jeweller put gold on the scale.
scale n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (to a certain scale)w skali przyim. + ż
 We looked at scale drawings of the new building.
the scales nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." rare (sign of the zodiac: Libra)Waga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Jim's astrological sign is the scales.
scale viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (snake: shed skin plaques)linieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wylinieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The snake is ready to scale.
scale viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become encrusted)pokryć się kamieniem zwrot zwr. dk.
 The taps became scaled.
scale [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove scales from: a fish)skrobać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oskrobać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The fisherman scaled the fish he caught.
scale [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove plaque from: teeth)usuwać kamień nazębny zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  usunąć kamień nazębny zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The dentist scaled the patient's teeth.
scale [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (form scale on)osadzać się na zwr. ndk. + przyim.
  osadzić się na zwr. dk. + przyim.
 Calcium scaled the bathtub.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "scaled" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'scaled'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.