sate

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/seɪt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/seɪt/ ,USA pronunciation: respelling(v. sāt; n. sä tā)

Inflections of 'sate' (v): (⇒ conjugate)
sates
v 3rd person singular
sating
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
sated
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
sated
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: sate, sit

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
sate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (satisfy: an appetite)nasycać, zaspokajać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nasycić, zaspokoić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
sit viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sit down)siadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  usiąść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Come and sit next to me.
 Chodź, usiądź koło mnie.
sit viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be seated)siedzieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Tell me where you'll be sitting so that I can find you easily.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
sit viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be placed)stać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The glass is sitting on the table.
 Szklanka stoi na stole.
sit viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (do nothing)siedzieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Don't just sit there and pout.
sit viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (perch)przysiadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przysiąść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The hummingbird sat on a branch.
sit viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (lie, be situated)leżeć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  znajdować się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 London sits on the River Thames.
sit viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (pose)pozować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Helen is going to sit for a picture.
sit viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be in session)obradować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Parliament is sitting now.
sit viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (baby-sit)opiekować się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zaopiekować się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  (potoczny)siedzieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  posiedzieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Mr. and Mrs. Brown asked Julie to sit for their son.
sit viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (clothing: fit)leżeć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 That coat sits very well on you.
sit [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to sit)sadzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  posadzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She sat her baby in his high chair so that she could prepare the lunch.
sit [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (seat, provide seating)sadzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  posadzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The usher sat us in the front row.
sit [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (take: an exam)przystępować do czegoś, podchodzić do czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  przystąpić do czegoś, podejść do czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I'm sitting my proficiency exam next week.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "sate" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'sate'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.