salt

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'salt', 'SALT': /ˈsɔːlt/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/sɔlt/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling'salt', 'SALT': (sôlt)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (seasoning)sól żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Can you pass the salt, please?
 Czy możesz mi podać sól?
salt [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (add salt to)solić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  posolić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He salted his steak.
 Posolił swój stek.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
salt adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cured with salt)solony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I love salt fish, but my brother hates it.
salt adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (containing salt)słony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 This fish lives only in salt water.
salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sodium chloride)sól żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Common salt is a naturally-occurring compound of sodium.
salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (preservative)sól żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Put salt on the meat to keep it from rotting.
salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chemical compound)sól żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 There is no net charge, positive or negative, in a salt.
salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated, figurative (wit, piquant element) (literacki)pikanteria żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Let's add some salt to this dry dialogue.
salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (sailor) (literacki)wilk morski m + przym.
 The old salt had been sailing for over forty years.
salt [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cure)wytwarzać, robić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wytworzyć, zrobić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 That producer salts the best hams around.
salt [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang, figurative (introduce fraudulently)podrzucać do ndk. + przyim.
  podrzucić do dk. + przyim.
 They salted the mine with gold nuggets to swindle potential investors.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
bath salts nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (scented crystals)sole kąpielowe ż, l.mn. + przym.
Epsom salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (magnesium crystals)sól z Epsom
 He takes Epsom salts as a remedy for indigestion.
garlic salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (salt flavored with ground garlic)sól czosnkowa ż + przym.
 He won't eat hamburger without garlic salt.
grain of salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (salt crystal)ziarnko soli n + ż
 The sand was fine but not powdery, like grains of salt.
grain of salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (degree of scepticism) (przenośny)przymrużenie oka n + n
 I have to take my Dad's wild stories about his boyhood with a grain of salt.
low-salt diet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (regimen which restricts salt intake)dieta niskosolna ż + przym.
 My doctor has recommended that I follow a low-salt diet.
old salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (sailor)marynarz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The old salt staggered from the inn back to his ship.
salt and pepper,
salt-and-pepper
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (hair colour: grey and white) (włosy)przyprószony siwizną przym. + ż
 She was about fifty and had salt and pepper hair.
salt and pepper shakers nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (seasoning dispensers)solniczka i pieprzniczka wyr.
salt flat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (area of salty wetland)solnisko nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
salt lake nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (area of salty wetland)słone jezioro przym. + n
salt marsh nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (area of salty wetland)słone bagna przym. + n, l.mn.
 Coastal Georgia has miles of lovely rivers, estuaries, and salt marsh.
salt mine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place where salt is extracted)kopalnia soli ż + ż
 The salt mine outside of town supplies enough salt for the whole state. They sent me to the salt mines.
salt shaker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (container that dispenses salt)solniczka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Be sure to put the salt shaker on the table if you're serving eggs.
salt water nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (water with high salt content)słona woda przym. + ż
 Chesapeake Bay is a mix of fresh water from the rivers and salt water from the ocean. This fish only lives in salt water.
salt water nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (saline solution)słona woda przym. + ż
 My dentist recommended I gargle with salt water after my extraction.
saltcellar,
salt cellar
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(shaker for table salt)solniczka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The table was empty except for the saltcellar and pepper mill.
sea salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (salt extracted from the sea)sól morska ż + przym.
 I always cook with sea salt.
seasoned salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (condiment)przyprawiona sól przym. + ż
 The chef decided not to use the seasoned salt.
table salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sodium chloride used as condiment)sól kuchenna ż + przym.
 I was told to gargle with table salt dissolved in warm water.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'salt' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: salt the [food, dish, pasta, beef], [sea, marine, table, garlic, celery] salt, on the salt flats, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "salt" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'salt'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.