salary

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsæləri/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈsæləri/ ,USA pronunciation: respelling(salə rē)

Inflections of 'salary' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": salaries

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
salary nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pay)pensja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Patsy receives her salary at the end of every month.
salary nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (yearly pay total)pensja roczna ż + przym.
 This job has a salary of £52,000 per annum.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
base salary nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (basic pay level)podstawowe wynagrodzenie przym. + n
 Inexperienced workers entering this firm are paid the base salary.
basic salary nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (base level of pay)podstawowa pensja przym. + ż
 Although sales reps make a basic salary, most of their money is made on commissions.
decent salary nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (fair pay)przyzwoita pensja przym. + ż
 It's hard to get a decent salary in these difficult times.
expected salary nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pay expected by job candidate)oczekiwane zarobki przym. + m, l.mn.
salary expectations nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (wage prospects of a job)oczekiwania zarobkowe n, l.mn. + przym.
 The recession has caused most of us to lower our salary expectations.
salary expectations nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (job candidate's hoped-for wages)oczekiwania podatkowe n, l.mn. + przym.
six-figure salary nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (earnings of thousands of pounds a year)sześciocyfrowa pensja przym. + ż
 I get paid a six-figure salary to sit in an office all day and do nothing.
six-figure salary nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (earnings of hundreds of thousands of dollars a year)sześciocyfrowe zarobki przym. + m, l.mn.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'salary' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: negotiate a salary [increase, improvement], [hand, send] out the salary slips, a salary range of [$20,000] to [$50,000], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "salary" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'salary'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.