ring

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈrɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/rɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(ring)

Inflections of 'ring' (v): (⇒ conjugate)
rings
v 3rd person singular
ringing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
rang
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (For meanings to do with sound or telephones)
ringed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (For meanings to do with encircling or forming circles)
rung
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (For meanings to do with sound or telephones)
ringed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (For meanings to do with encircling or forming circles)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (jewellery worn on finger) (ślubny)obrączka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  pierścionek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The couple exchanged rings.
 Para wymieniła obrączki.
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (circular band)pierścień mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 There was a ring of metal around the bird's leg.
 Ptak miał założony metalowy pierścień wokół nogi.
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sound of a bell)dzwonek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  dzwonienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  dźwięk dzwonka m + m
 The ring of the bell woke me up.
 Obudził mnie dzwonek.
 Obudził mnie dźwięk dzwonka.
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (circular shape)krąg mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  pierścień mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 A ring of vines encircled the tree.
ring viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (telephone: sound)dzwonić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zadzwonić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The phone rang twice.
 Telefon zadzwonił dwa razy.
ring [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (phone)dzwonić do ndk. + przyim.
  zadzwonić do dk. + przyim.
 Edward rang all of his friends.
 Edward zadzwonił do wszystkich swoich przyjaciół.
ring vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sound a bell)dzwonić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zadzwonić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The monk rang the bell.
 Mnich zadzwonił dzwonem.
ring viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sound like a bell)dźwięczeć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zadźwięczeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 When hit with a spoon, the brass candlestick will ring.
 Mosiężny świecznik zadźwięczy, kiedy uderzy się go łyżeczką.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (circle: people, objects, etc.)krąg mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The dancers formed a ring.
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (network of people, cartel)siatka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  grupa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The police broke up a drug ring.
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (boxing)ring mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The boxer stepped into the ring.
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (arena for circus, etc.)arena żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 This circus has three rings.
ring,
annual ring
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(tree: growth circle)pierścień mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Old trees have many rings.
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cooking hob)palnik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Place the saucepan on the ring and heat gently for five minutes.
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (matter: orbits a planet)pierścień mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Saturn has the most rings.
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of ringing)dźwięk dzwonka m + m
  dzwonek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The class starts at the ring of the bell.
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (telephone call)dzwonić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zadzwonić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Give me a ring when you get home.
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tone, note)dzwonek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The telephone has a loud ring.
rings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (gymnastic apparatus)kółka n, l.mn.rzeczownik rodzaju nijakiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju nijakiego (np. pisklęta, łóżka, objawienia).
 The gymnast held onto the rings.
the rings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (gymnastic event)ćwiczenia na kółkach wyr.
 Kurt is the best at the rings.
ring viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (summon by ringing a bell)dzwonić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zadzwonić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The queen rang for her servant.
ring viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (ears)dzwonić komuś w uszach zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 My ears are ringing.
ring viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (sound a particular way)brzmieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zabrzmieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 His words rang true.
ring with [sth] vi + prep (be filled with sound)rozbrzmiewać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The church rang with the sound of music.
ring [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fit a ring to: nose of livestock)kolczykować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zakolczykować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The farmer ringed his cattle so that they could be led.
ring [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fit a tag to: a bird)obrączkować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaobrączkować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The birds were ringed so that they could be identified later.
ring [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (draw a circle around)zakreślać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zakreślić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Ring the answer that you think is correct.
ring [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (surround)okrążać, otaczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  okrążyć, otoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The police ringed the gang.
ring [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (cut into rings)kroić w talarki zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pokroić w talarki zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Ring the onion and add to the salad.
ring [sth] with [sth] vtr + prep (encircle with [sth])owijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  owinąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She ringed the door handle with some Christmas tinsel.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
call in,
also UK: ring in,
phone in
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(phone)dzwonić do studia zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zadzwonić do studia zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Radio listeners are encouraged to call in to make comments.
ring off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (telephone: hang up)odkładać słuchawkę ndk. + ż
  odłożyć słuchawkę dk. + ż
 If you receive an unwelcome phone call, it's best to simply ring off.
ring [sb] up,
ring up [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (call on the telephone)przedzwonić do kogoś
 Please ring up Patty tonight, and invite her to our party.
ring up [sth],
ring [sth] up
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
US, informal (enter price on cash register)przedzwonić do kogoś
 Although it was clearly marked $9.95, the clerk mistakenly rang up $19.95.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
boxing ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: fighting arena)ring bokserski m + przym.
 The two men faced off in the boxing ring, gloves held up and at the ready.
bull ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bullfighting arena)arena walk byków wyr.
 Most large towns in Spain have bull rings.
class ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (ring commemorating school and year of graduation)pierścionek klasowy m + przym.
 In those days you wore your boyfriend's class ring on a chain so everybody would know you were going steady.
diamond ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (jewellery: band inset with a diamond)pierścionek z diamentem wyr.
 Emma was wearing a diamond ring on her finger.
engagement ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ring worn by bride-to-be)pierścionek zaręczynowy m + przym.
 Her engagement ring has the biggest diamond I have ever seen.
 m + przym.
hotplate,
hob,
cooker ring
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (hob on a cooker)maszynka do gotowania wyr.
 Be careful of the hotplate; I think it's still hot.
key ring,
keyring
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(metal loop for holding keys)breloczek na klucze wyr.
napkin ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (band placed around a rolled serviette)kółko do serwetki wyr.
 Jessie bought six napkin rings shaped like sleeping tigers from the gift shop at the zoo.
nose ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pierced jewellery worn in the nose)kolczyk w nosie wyr.
 You will have to remove your nose ring if you want this job.
ring a bell v figurative (sound familiar) (wyrażenie)gdzieś dzwoni
 Have you heard of Mike Oldfield? Yes, the name seems to ring a bell.
ring binder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (document folder with metal rings)segregator kołowy m + przym.
ring finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (third finger from the thumb)palec serdeczny m + przym.
 He looked at her ring finger and was pleased to see that she probably wasn't married.
ring road nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (motorway around a city)okrężnica żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The ring road around Washington D.C. is commonly known as the Beltway.
ring the bell v (sound the doorbell)dzwonić dzwonkiem do drzwi
  zadzwonić dzwonkiem do drzwi
 When you ring the bell someone comes to open the door.
ring true v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (sound or seem genuine)brzmieć wiarygodnie ndk. + przys.
 Her explanation rings true, however strange it may seem.
ringroad,
ring road
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(motorway surrounding a city)obwodnica żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I live on the other side of the ringroad.
signet ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ring with a name or stamp)sygnet mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 A signet ring inscribed "E.A." was the only clue to his identity.
three-ring circus nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (circus with three performance areas)cyrk z trzema arenami
 Barnum & Bailey presents a three-ring circus every spring in New York City.
three-ring circus nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, figurative (chaotic scene) (potoczny)dom wariatów m + m, l.mn.
 With all the children yelling and dogs barking, the party became a three-ring circus.
wedding ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gold band worn by [sb] married)obrączka ślubna ż + przym.
 My wedding ring doesn't fit me any more. Since he doesn't wear a wedding ring, I assume he's single.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'ring' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: ring [me, your friend, a coworker] , a [gold, silver, diamond] ring, ring [your friend] up, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "ring" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'ring'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.