revolving

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/rɪˈvɒlvɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(ri volving)

From the verb revolve: (⇒ conjugate)
revolving is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na tej stronie: revolving, revolve

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
revolving adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (that turns)obracający się przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 We ate dinner around a revolving tabletop.
revolving adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (available on rotation)obrotowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
revolve viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (spin, turn)obracać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  obrócić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
revolve around [sb/sth] vi + prep (go around)obracać się, kręcić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  obrócić się, zakręcić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The Earth revolves around the sun.
revolve around [sb/sth] vi + prep figurative (be centred on)obracać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  obrócić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Edwin thinks the world revolves around him.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
revolve [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to rotate)obracać czymś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obrócić czymś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The motor revolves a blade, which chops the food finely.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
revolving | revolve
AngielskiPolski
revolving door nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (door that rotates)drzwi obrotowe n + przym.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'revolving' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "revolving" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'revolving'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.