revise

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/rɪˈvaɪz/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/rɪˈvaɪz/ ,USA pronunciation: respelling(ri vīz)

Inflections of 'revise' (v): (⇒ conjugate)
revises
v 3rd person singular
revising
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
revised
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
revised
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
revise vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (text: edit, change)poprawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poprawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
revise vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (update)uaktualniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uaktualnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
revise viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." UK (study before an exam) (przed egzaminem)powtarzać materiał ndk. + m
  powtórzyć materiał dk. + m
 Veronica has an exam on Tuesday, so she's revising.
revise for [sth] vi + prep UK (study for an exam)powtarzać materiał do czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  powtórzyć materiał do czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Robert is revising for an exam.
revise [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (review lessons)powtarzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  powtórzyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I need to revise irregular verbs for the French test tomorrow.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
revise vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (change)zmieniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zmienić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
revise vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (finance: numbers)przeglądać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przejrzeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'revise' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: revise [an article, a paper, a book], revise [a decision, an opinion, a search], the [right, reason, need] to revise (the) terms, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "revise" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'revise'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.