retrograde

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈrɛtrəgreɪd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈrɛtrəˌgreɪd/ ,USA pronunciation: respelling(retrə grād′)

Inflections of 'retrograde' (v): (⇒ conjugate)
retrogrades
v 3rd person singular
retrograding
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
retrograded
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
retrograded
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
retrograde adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (backwards)cofnięty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The planet moves with a retrograde motion.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'retrograde' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "retrograde" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'retrograde'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.