retransmit

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈriːtrænzˈmɪt/

Inflections of 'retransmit' (v): (⇒ conjugate)
retransmits
v 3rd person singular
retransmitting
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
retransmitted
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
retransmitted
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

Nie znaleziono tłumaczenia 'retransmit' w naszym Słowniku angielsko-polskim.

✓ See the definition of "retransmit" in our monolingual dictionary

Czy szukasz tłumaczenia 'retransmit' z polskiego na angielski?

'retransmit' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "retransmit" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'retransmit'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.