retirement

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/rɪˈtaɪərmənt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/rɪˈtaɪrmənt/ ,USA pronunciation: respelling(ri tīərmənt)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
retirement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (life after end of career)emerytura żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Anne was looking forward to retirement, as she would finally have time to indulge in her hobbies.
retirement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (date: end of career)przejście na emeryturę wyr.
 Dave only has one week to go until retirement.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
retirement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (seclusion)odosobnienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Since her accident, Patricia lives in retirement, as she no longer wishes to see anyone.
retirement n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (relating to being retired)emerytalny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Retirement age in the UK is sixty-five.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
early retirement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (retirement before established age)wczesna emerytura przym. + ż
 You may take early retirement but then begin a new career.
IRA nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, acronym (individual retirement account)indywidualne konto emerytalne wyr.
 Tom opened an IRA account when he joined the company.
retirement benefits nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (pension)świadczenia emerytalne n, l.mn. + przym.
retirement home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (care facility for elderly people)dom spokojnej starości wyr.
 Every weekend I visit my grandmother in the retirement home.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'retirement' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: the [legal, official, recommended] retirement age, the retirement age is [sixty-five], the retirement age for [police officers, pilots, military personnel], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "retirement" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'retirement'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.