rest

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈrɛst/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/rɛst/ ,USA pronunciation: respelling(rest)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (remainder)reszta żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Eat what you can and I'll have the rest.
 Zjedz, ile możesz, a ja zjem resztę.
rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (relaxation)odpoczynek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I'm going to stay home this evening and get some rest before the party.
 Zostanę dziś wieczorem w domu i zażyję trochę odpoczynku przed imprezą.
rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (sleep)odpoczynek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  sen mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I got seven hours' rest last night.
rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (peace)odpoczynek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Yes, please take the children out of the house. I could use the rest.
 Tak, proszę cię, zabierz dzieci z domu. Przyda mi się odpoczynek.
rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (absence of motion)spoczynek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The ball came to rest at the bottom of the hill.
 Kula znalazła się w stanie spoczynku na dole wzgórza.
rest viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (relax)odpoczywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odpocząć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I rested today instead of going out.
 Odpoczywałem dziś zamiast wychodzić.
rest viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (stop, take a break)odpoczywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odpocząć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Can we rest for a while or do we need to keep walking?
 Czy możemy odpocząć przez chwilę, czy musimy iść dalej?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ease)wypoczynek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 You can tell that the week's rest at the beach has benefited you.
rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period of relaxation)odpoczynek, wypoczynek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He got three hours' rest before the party.
rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (relief, break from [sth])odpoczynek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  odpoczywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odpocząć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You should stop and take a rest from driving.
rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: tacit interval)pauza żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 There's half a note's rest before the chorus comes in.
rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: rest symbol)pauza żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Place the rest in the middle of the staff.
rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] that provides bodily support)podnóżek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Please bring the foot-rest over here so I can put my feet up.
rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (death: burial)wieczny spoczynek, wieczny odpoczynek przym. + m
 He was laid to rest in 1928.
 Został złożony na wieczny spoczynek w 1928 r.
rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place to take a rest)miejsce odpoczynku n + m
 They stopped at a pub and guesthouse called the Traveller's Rest.
rest viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (lie down without sleeping)odpoczywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Yes, I'm awake. I'm just resting here, not sleeping.
rest viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (no motion)leżeć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The ball rested at the bottom of the hill.
rest viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sleep)spać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I rested for seven hours last night.
rest viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (remain, be)być posił.czasownik posiłkowy: Czasownik niepełniący samodzielnej funkcji w zdaniu (np. być może, móc oddychać)
 Rest assured that I'll be there.
 Bądź spokojna – będę tam.
rest viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (end)skończyć się, zakończyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 We should let the matter rest there.
rest viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative, euphemism (be dead and buried) (przenośny)spoczywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  spocząć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 His parents are resting at the Oak Hill Cemetery.
rest with [sb] vi + prep (belong, reside)należeć do kogoś ndk. + przyim.
 The decision rests with you.
rest [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (law: conclude)kończyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zakończyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The prosecution rested its case after it felt that it had presented all the evidence.
rest [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (allow to rest)dawać odpocząć ndk. + dk.
  dać odpocząć dk. + dk.
 Let's rest the horses before tomorrow's long ride.
rest [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (place)umieszczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  umieścić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Rest the statue carefully on its stand.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
rest up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (take time to recover)odpoczywać, wypoczywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odpocząć, wypocząć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 After climbing that mountain, I had to rest up for three days! After his accident, he needed a few days to rest up and regain his strength.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
and all the rest of it advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (et cetera, etc.)i tak dalej
and the rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (et cetera, etc.)i tak dalej
and the rest is history exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (what happened is well known)a reszta to już historia
 I met your mum in a bar, and the rest is history!
at rest advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a relaxed state)w spoczynku przym. + m
 Researchers measured the man's brain activity while he was at rest.
at rest advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not moving)w spoczynku przym. + m
 The truck was at rest when the accident occurred.
bed rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (patient: confinement to bed)odpoczynek w łóżku wyr.
 The doctor recommended bed rest and plenty of fluids to aid his recovery.
day of rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (religious: Sabbath)dzień spoczynku m + m
 Sabbath is for Jews a day of rest.
day of rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (day free of work)dzień spoczynku m + m
 Today he had a day of rest from work.
eternal rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. euphemism (death)wieczny odpoczynek przym. + m
 The priest said a prayer for the deceased's eternal rest at the gravesite.
Rest assured,
Rest assured that
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(reassurance)bądź pewny
 Rest assured, this won't crash your computer! Rest assured, your case will be judged fairly.
rest assured,
rest assured that
vi + adj
(with clause: be confident)bądź pewny
 You can rest assured that your insurance will cover the colonoscopy.
rest home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (care facility for the elderly)dom opieki m + ż
 Jim had to move into a rest home because he couldn't cope on his own any more.
rest in vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (feel reassured by)czuć się uspokojonym
 You can rest in comfort that we will find the killer.
rest in [sth] vi + prep (be based in)być opartym o zwrot posił.
rest in peace interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing respect for [sb] dead)odpoczywać w pokoju
 My late father – rest in peace – would have known what to do in these circumstances.
rest on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (depend on, rely on)polegać na ndk. + przyim.
 The whole deal rests on your ability to keep your promises.
rest on your laurels v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be complacent) (przenośny)osiadać na laurach zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  (przenośny)osiąść na laurach zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Your mark of 80% was very good, but the next test's harder so don't rest on your laurels.
rest room,
restroom
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (toilet facilities)toaleta żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 This restaurant has very unusual restrooms.
rest stop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (short break in a journey)przerwa na odpoczynek wyr.
 We took a rest stop after the first 300 miles. I really need a rest stop; can you pull over in the next layby?
rest upon vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (depend on, rely on)polegać na ndk. + przyim.
 You need to rethink your argument, as it presently rests upon a very flimsy premise.
resting place,
place of rest
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
euphemism (grave)miejsce wiecznego spoczynku wyr.
 Yesterday we carried Grandma to her final resting place.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'rest' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: resting [in bed, on the sofa], a [quick, short, brief, long, lengthy] rest, rest and [relax, sleep recuperate, recover], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "rest" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'rest'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.