resign

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/rɪˈzaɪn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/rɪˈzaɪn/ ,USA pronunciation: respelling(ri zīn)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
resign viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (from job, position)rezygnować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zrezygnować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Hannah didn't like her job, so she resigned.
resign [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (right, claim: give up)rezygnować z czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zrezygnować z czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  zrzekać się czegoś zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zrzec się czegoś zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Alison resigned her claim on the land.
resign yourself to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (accept)godzić się z czymś zwrot zwr. ndk.
  pogodzić się z czymś zwrot zwr. dk.
 Resigning himself to the fact that no one else would help him clear up, Tim rolled up his sleeves and set to work.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
resign from [sth] vi + prep (step down from, leave: a job)rezygnować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odchodzić z ndk. + przyim.
  odejść z dk. + przyim.
 The protestors demanded that he resign from office. He resigned from his post as director in favour of his son.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'resign' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: resign from [a job, office, a company], resign in [protest, disgust, writing], resign for [personal, health] reasons, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "resign" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'resign'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.