reigning

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈreɪnɪŋ/

Na tej stronie: reigning, reign

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
reigning adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (champion: existing, current)królujący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Bob is the reigning boxing champion in New York.
reigning adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (monarch: currently in power)rządzący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Elizabeth is the reigning Queen of England.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
reign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (time: of king, queen)panowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  rządy m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 Queen Elizabeth II's reign began in 1952.
reign over [sth/sb] vi + prep (be king or queen of)panować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Queen Elizabeth II currently reigns over Great Britain.
 W Wielkiej Brytanii panuje obecnie królowa Elżbieta II.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
reign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (time of prominence)panowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The 1950s and 60s saw the Kray twins' reign over the East End of London.
reign over [sth/sb] vi + prep figurative (have control of [sth/sb])panować nad czymś/kimś ndk. + przyim.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'reigning' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "reigning" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'reigning'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.