registered

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈrɛdʒɪstərd/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(rejə stərd)

Na tej stronie: registered, register

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
registered adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (officially recorded)zarejestrowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  urzędowo potwierdzony przys. + przym.
 There was a fall in the number of registered births last year.
registered adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (has legal documents)zarejestrowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Only registered members of the profession should apply.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
register viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sign up)zapisywać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 He registered for the English class.
 Zapisał się na kurs angielskiego.
register nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cash box)kasa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The cashier took my change out of the cash register.
 Kasjer wyciągnął z kasy moją resztę.
register nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (record book)rejestr mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The newlyweds signed the register.
register nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ship's document)certyfikat mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 A ship's register often included the name of the master, as well as the home port.
register [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (enter formally)rejestrować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zarejestrować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The president of the organisation registered the new members in the official books.
register [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (record in a log)rejestrować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zarejestrować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The office registered all written complaints.
register [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (enrol: [sb] in school)zapisywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zapisać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 His parents decided to register him at a different school.
register for [sth] vi + prep (enrol)zapisać się na coś zwrot zwr. dk.
 Louisa registered for a pottery class at the community center.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
register nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (list) (przenośny)lista żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 His rude remark added to the register of offences in her mind.
register nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: range)rejestr mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 This soprano's register is wider than most.
register nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (organ: pipes)rejestr mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 If you want less airflow, just close the register a little.
register nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (printing: adjustment)register mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Press sheets include marks to show the page's register.
register nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (language: degree of formality) (stopień sformalizowania języka)rejestr mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Register is an important part of languages that have honorifics systems.
register viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be understood)docierać do kogoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  dotrzeć do kogoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 That he had been fired did not register, and he came to work the next day.
 Nie dotarło do niego, że został zwolniony i przyszedł następnego dnia do pracy.
register [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (measurement reading)mieć siłę ndk. + ż
 The earthquake registered four on the Richter Scale.
 Trzęsienie ziemi miało siłę czterech stopni w skali Richtera.
register [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (printing: adjust)ustawiać register ndk. + m
  ustawić register dk. + m
 If you don't register the plates, the colours will overlap.
register [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (show emotion)wyrażać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyrazić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Charlie's face registered surprise.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
registered | register
AngielskiPolski
registered mail (US),
registered post (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(insured first-class letters, parcels)poczta polecona ż + przym.
  przesyłka polecona ż + przym.
 We recommend that valuable items be sent by registered mail. I'd like to send this parcel by registered post, please.
registered office nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (official business address)siedziba statutowa ż + przym.
registered trademark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (brand name)zastrzeżony znak towarowy wyr.
 Coca Cola is a registered trademark.
registered voter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person on the electoral register)wyborca mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 You cannot vote in a general election unless you are a registered voter.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'registered' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: registered [voters, citizens, residents, users, members], (is) a registered [logo, design, product], is a registered trademark of, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "registered" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'registered'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.