regenerate

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/rɪˈdʒɛnəreɪt/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/v. rɪˈdʒɛnəˌreɪt; adj. -ərɪt/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(v. ri jenə rāt′; adj. ri jenər it)


Inflections of 'regenerate' (v): (⇒ conjugate)
regenerates
v 3rd person singular
regenerating
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
regenerated
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
regenerated
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
regenerate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (revitalize, revive)regenerować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zregenerować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
regenerate viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (be recreated, be reborn)regenerować się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zregenerować się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
regenerate viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (biology: grow back)odrastać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odrosnąć
 A lizard's tail will regenerate after it is cut off.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "regenerate" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'regenerate'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.