regard

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/rɪˈgɑːrd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/rɪˈgɑrd/ ,USA pronunciation: respelling(ri gärd)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
regard vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (look upon in some way)uważać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 He regarded him as a hero.
 Ona uważal go za bohatera.
regard vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (think of in some way)uważać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 She regards it as an exception to the rule.
 Ona uważa to za wyjątek od reguły.
regard [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." formal (watch, observe)przyglądać się, przypatrywać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 He regarded her movements with interest.
regard [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." archaic (concern)dotyczyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 This letter regards your recent behaviour.
regard [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (esteem)cenić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 She is regarded very highly by her boss.
regard nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (consideration)troska żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The doctor is liked and respected for the regard she shows for her patients' welfare.
regard nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (esteem)szacunek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 She is held in high regard.
regards nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (best wishes)pozdrowienia n, l.mn.rzeczownik rodzaju nijakiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju nijakiego (np. pisklęta, łóżka, objawienia).
 He sends you his regards.
regards exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." written (closing: letter, email, etc) (formalny)wyrazy szacunku m, l.mn. + m
  pozdrowienia n, l.mn.rzeczownik rodzaju nijakiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju nijakiego (np. pisklęta, łóżka, objawienia).
 Regards, Mike
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
have regard for [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (respect)szanować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uszanować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I have great regard for my parents' achievements.
high regard for [sb] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (great esteem or respect for [sb])wielki szacunek dla kogoś
regard [sb] with esteem v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (respect)odnosić się z szacunkiem
 The old professor was regarded with esteem by his fellow faculty members.
with regard to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in reference to)w odniesieniu do
 With regard to your phone call last night, I would appreciate it if you did not bother me at home except in case of emergency.
without regard to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (with no concern for)nie zważając na
 He kept talking loudly on his cell phone without regard to the other theater patrons.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'regard' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: regarded as the [best, first, fastest, safest], the [high, low, poor] regard (that), regard you as a [father, best friend], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "regard" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'regard'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.