receive

Listen:
 [rɪˈsiːv]


Inflections of 'receive' (v): (⇒ conjugate)
receives
v 3rd person singular
receiving
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
received
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
received
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
receive vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (take in)otrzymywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  otrzymać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Yes, I received the package yesterday.
 Tak, otrzymałem wczoraj tę paczkę.
receive vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (gift)dostawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dostać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The girl received a doll for her birthday.
 Dziewczynka dostała lalkę na swoje urodziny.
receive vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be granted)dostawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dostać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He received a promotion at work.
 Dostał awans w pracy.
receive vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (radio, TV)odbierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odebrać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Can you receive the TV signal from New York at your house?
 Czy możesz odbierać sygnał telewizyjny z Nowego Jorku u siebie w domu?
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
receive viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (radio: make contact)słyszeć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Houston, are you receiving?
 Houston, słyszycie nas?
receive [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be paid: money)otrzymywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  otrzymać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He receives a good salary for his hard work.
receive [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be sentenced to: punishment)otrzymywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  otrzymać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The criminal received a life sentence.
receive [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (title)otrzymywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  otrzymać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He was honoured to receive the title of "Knight" from the queen.
receive [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bear weight of: [sth](ciężar)nosić, nieść ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The pillars receive all the weight, not the walls.
receive [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be informed of: [sth])otrzymywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  otrzymać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She received the news of her son's death on Tuesday.
receive [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (handle: stolen goods)paserstwo nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Receiving stolen goods is a crime.
receive [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accept: members)przyjmować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyjąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We only receive new members in the spring.
receive [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (greet)witać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  powitać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Would you stand by the door to receive the guests?
receive [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (experience)doznawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  doznać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I received such a shock when I saw him again!
receive [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (admit: [sb])przyjmować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyjąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The hospital received him as a patient yesterday afternoon.
receive [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (guest: accommodate)gościć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ugościć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We would be happy to receive you at our home during your visit to our town.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
receive communion v (Christianity: take the Eucharist)przyjmować komunię ndk. + ż
  przyjąć komunię dk. + ż
 Receiving communion is a symbolic way to participate in Christ's last supper.
receive instruction v (be told what to do)otrzymywać instrukcje ndk. + ż, l.mn.
  otrzymać instrukcje dk. + ż, l.mn.
 William is a know-it-all who refuses to receive instruction from anybody.
receive instruction v (be taught)być nauczonym posił. + przym.
 He is receiving instruction on how to play the piano.
receive the Sacrament v (Christianity: take communion)przyjmować sakrament ndk. + m
  przyjąć sakrament dk. + m
 When he was attending primary school he received the Sacrament for the fist time.
take a bashing,
get a bashing,
receive a bashing,
be given a bashing
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative, informal (be attacked verbally)tłumaczenie niedostępne
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'receive' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: received [a letter, your message, a package], received [an email, a notification], received [a letter] from [Hawaii, your parents], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "receive" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'receive'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.