raw

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈrɔː/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/rɔ/ ,USA pronunciation: respelling(rô)

Inflections of 'raw' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
rawer
adj comparative
rawest
adj superlative

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
raw adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (uncooked)surowy, nieugotowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Not everyone who orders a steak Tartar knows it consists of raw meat.
 Nie każdy, kto zamawia tatara wie, że zawiera on surowe mięso.
raw adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (skin: tender)zaczerwieniony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 His skin was raw after the rubbing of his new pants.
 Nowe spodnie zatarły go aż do żywej skóry.
raw adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (untrained)naturalny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Never had the coach seen such raw talent in an aspiring gymnast.
 Trener nigdy nie widział takiego naturalnego talentu u początkującego gimnastyka.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
raw adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unprocessed)surowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Mother asked me to buy her metres of raw silk.
raw adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (pure)szczery przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  prawdziwy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 My detachment melted away into raw emotion.
raw adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (wound: exposing flesh)otwarty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He had a raw wound in his left arm that was still bleeding.
raw adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (totally frank)całkowicie szczery przys. + przym.
 She gives everyone her raw opinion.
raw adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (crude)niewyszukany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  ciężki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The friend's raw sense of humour was not always popular.
raw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal, figurative (sensitive point) (przenośny, potoczny)do żywego przyim. + przym.
 Touched on the raw, she stomped out of the room.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
raw data nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computing: unprocessed information)surowe dane przym. + ż, l.mn.
 It's not enough just to gather raw data: one has to interpret it meaningfully.
raw deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (unjust treatment) (potoczny)per noga
 They had no reason at all to fire me; I really got a raw deal.
raw materials nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (unprocessed substances)surowe materiały przym. + m, l.mn.
raw silk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (silk which has yet to be treated)surowy jedwab przym. + m
 John prefers to wear shirts made from raw silk because he's allergic to most chemical dyes.
raw vegetable nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (uncooked edible plant)surowe warzywo przym. + n
 Most doctors agree that Americans don't eat enough raw vegetables.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'raw' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: [slept, sunbathed, swam, played] in the raw, [don't, shouldn't] eat raw [meat, fish, potato], [nature, lions, animals] in the raw , więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "raw" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'raw'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.