WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
rat out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US, slang (be cowardly, withdraw)wycofywać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wycofać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
rat [sb] out to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (inform on) (przenośny, potoczny)kablować komuś na kogoś ndk. + przyim.
  (przenośny, potoczny)podkablować komuś na kogoś, zakablować komuś na kogoś dk. + przyim.
 After George cheated on the test, Jessica ratted him out to the teacher.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "rat out" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'rat out'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.