WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

put it on


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "put" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: it | on

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
put vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (place)kłaść, stawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  położyć, postawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He put his glass on the edge of the table.
 Postawił szklankę na brzegu stołu.
put [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (cause to be)doprowadzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  doprowadzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  organizować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zorganizować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He put all his affairs in order before leaving for Australia.
 Doprowadził wszystkie swoje sprawy do porządku przed wyjazdem do Australii.
put vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (state)wyrażać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyrazić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 When I tell her, I'll put it in a way that won't upset her.
 Jak powiem jej o tym, to wyrażę to w taki sposób, aby jej nie zdenerwować.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
put nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: option)opcja sprzedaży ż + ż
 He placed a put on the stock as insurance against a fall in price.
put viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (vessel, craft: go, move)wypływać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wypłynąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The aircraft carrier put to sea with eighty aircraft aboard.
put [sth] in/into [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (insert)wkładać coś do czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  włożyć coś do czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Please put the mail in the slot of the mailbox.
put [sb] with [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (place in the custody of)umieszczać kogoś w czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  umieścić kogoś w czymś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The social workers put the child with a foster family.
 Pracownicy socjalni umieścili dziecko w rodzinie zastępczej.
put [sb/sth] to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (drive, force)zmuszać kogoś/coś do czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zmusić kogoś/coś do czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The tank corps put the enemy infantry to flight.
put [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (phrase, express)wyrażać, formułować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyrazić, sformułować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Can you put that in plain English for me? I don't understand your technical words.
put [sb],
put [sb] on [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(assign, attribute)przydzielać coś komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przydzielić coś komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Let's put John to work on this task.
put [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (estimate)szacować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oszacować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I would put the cost at around five hundred dollars.
put [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wager)stawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  postawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I think I'll put twenty dollars on this horse. I think she'll win.
put [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (apply)wykorzystywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wykorzystać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You should put your language skills to use in translating or interpreting.
put [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make)kończyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zakończyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Let's put an end to this argument.
put [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (a question)stawiać pytanie ndk. + n
  postawić pytanie dk. + n
 Let me put this to you: How did birds evolve?
put [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (impose)nakładać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nałożyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The government put a charge on applying for a driving licence.
put [sth] on [sth],
put [sth] onto [sth]
vtr + prep
(add)doliczać coś do czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  doliczyć coś do czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The shopkeeper put an additional shipping charge on the purchase.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
put [sth] across vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (convey: message, point)zdołać wyjaśnić dk. + dk.
 He put his ideas across neatly and succinctly.
put [sth] aside,
put aside [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(place to one side)odkładać na bok zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  odłożyć na bok zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Put aside what you are doing; it's time to have lunch.
put [sth] aside,
put aside [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (ignore, disregard) (przenośny)odkładać na bok zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  odłożyć na bok zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Let's put aside our differences, so we can come up with a solution to our common problem.
put [sth] away,
put away [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (eat: a large amount)dużo jeść przys. + ndk.
  dużo zjeść przys. + dk.
 Tacos must be his favorite food because he can sure put them away!
put in for [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (submit request)ubiegać się o coś zwr. ndk. + przyim.
 Martha put in for 2 weeks of unpaid vacation at work.
put [sth] on,
put on [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(wear: clothing)wkładać, ubierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  włożyć, ubrać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She put on a pretty dress to wear to the party.
put [sth] on,
put on [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(switch on)włączać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  włączyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Put the lights on, will you? It's getting dark.
put [sth] on,
put on [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(music: set going)włączać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  włączyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Could you put a CD on? I fancy some music.
put [sb] on to [sb],
put [sb] onto [sb]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
informal (put in touch with)być w kontakcie zwrot posił.
 A friend of his father's put him on to Mr. Smith, and Mr. Smith hired him as a printer.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
gain weight (US),
put on weight (UK)
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(get fatter, heavier)przybierać na wadze zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  przybrać na wadze zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Most college students gain weight during their first year of school. I've put on so much weight, my trousers won't do up!
put a spell on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (bewitch)zaklinać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zakląć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The witch put a spell on the man, who then turned into a toad.
put a spell on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (charm, enchant)oczarowywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oczarować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
put a stop to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (end, curtail)kończyć z czymś
  skończyć z czymś
 The students are cheating; we'll put a stop to that right away. Prohibition did not put a stop to people drinking alcohol, in fact the reverse was true.
put about vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK, informal (spread: a rumour)puszczać plotki
  puścić plotki
 It was put about that she was of loose moral character.
put about viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (nautical: turn around)zawracać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zawrócić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He quickly put the boat about to avoid the submerged rock.
put all your eggs in one basket v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." proverb (rely on a single plan)stawiać wszystko na jedną kartę
  postawić wszystko na jedną kartę
 If you put all your eggs in one basket you risk losing them all.
put an embargo on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ban trade with)zakładać embargo ndk. + n
  założyć embargo dk. + n
put an end to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (stop, curtail) (literacki)kłaść kres ndk. + m
  (literacki)położyć kres dk. + m
 The fall put an end to her skiing career. I'll put an end to this nonsense right away!
put [sb] at ease v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make comfortable) (przenośny)rozluźniać kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny)rozluźnić kogoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Gillian put us at ease before the test by making a joke.
put [sb/sth] at risk v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (endanger)ryzykować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaryzykować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You have put our lives at risk by driving so carelessly.
put at stake vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (risk)ryzykować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaryzykować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It was a large amount of money to put at stake but he was willing to take the risk.
put away vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (tidy up, put in correct place)sprzątać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  posprzątać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 My dad told me to put away my clothes.
put away vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." ([sth]: save)odkładać, oszczędzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odłożyć, zaoszczędzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Every year, I put away some money for a new car.
put away vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (commit [sb] to a mental institution)zamykać w szpitalu psychiatrycznym
  zamknąć w szpitalu psychiatrycznym
put away vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (pet: have killed)eutanować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaeutanować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
put back vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (postpone)przekładać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przełożyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
put back vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (replace, tidy away)odstawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odstawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 When you've finished the book, please put it back on the shelf.
put by vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reserve, keep to one side)zatrzymywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zatrzymać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
put down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (disparage, speak ill of)poniżać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poniżyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You shouldn't put him down like that.
put down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." euphemism (animal: kill as an act of mercy)eutanować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaeutanować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
put down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (write, make note of)zapisywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zapisać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I will put down that information in my notebook.
put down roots v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (settle: in a place) (przenośny)zapuszczać korzenie ndk. + m, l.mn.
  zapuścić korzenie dk. + m, l.mn.
 After years of wandering, we've finally put down roots in this area.
put down to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ascribe to)przypisywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przypisać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
put faith in [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (trust, believe in)pokładać wiarę w zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 We need to do something now; we can't put faith in their promises of a future solution. As an atheist, I put my faith in the power of the human mind.
put forth vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (propose, outline)proponować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaproponować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
put forward vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (propose, suggest)proponować, sugerować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaproponować, zasugerować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The responsibilities were so overwhelming that no-one wanted to put himself forward.
put in vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (insert, place inside)wkładać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  włożyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
put in vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (contribute)dokładać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dołożyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
put in vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (work)pracować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  popracować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I put in 15 hours today.
put in vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (say, comment)mówić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  powiedzieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
put in a good word for [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (say [sth] in support of)wstawiać się za ndk. + przyim.
  wstawić się za dk. + przyim.
 Dad's angry at my big sister; Grandpa's going to put in a good word for her.
put in chains vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (enslave)więzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uwięzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He did so much work for them, it was like he had been put in chains.
put in danger vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (risk the life of)ryzykować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaryzykować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He puts his own life in danger by driving so recklessly.
put in danger vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (risk the security of)stawiać w niebezpieczeństwie
  postawić w niebezpieczeństwie
 The success of the project has been put in danger by the recent economic downturn.
put in jail vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (imprison)pozbawiać wolności ndk. + ż
  pozbawić wolności dk. + ż
put in jeopardy vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (endanger)narażać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  narazić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The politician put his career in jeopardy by having an affair.
put in motion vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (initiate, set off)uruchamiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uruchomić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Just say the word and the plan will be put in motion.
put in operation vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (initiate, set off)uruchamiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uruchomić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It was time to put the plan in operation.
put [sth] in order v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (arrange correctly)układać w kolejności zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  ułożyć w kolejności zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The pages of the manuscript were muddled up so I had to put them in order.
put [sth] in order v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make correct)porządkować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uporządkować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  doprowadzać do porządku zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  doprowadzić do porządku zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Before he died, my father was careful to put all his affairs in order.
put in perspective vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make appear proportionate)stawiać w perspektywie
  postawić w perspektywie
 This disaster helped me put my problems into perspective.
put in perspective vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make appear insignificant)stawiać w perspektywie
  postawić w perspektywie
put in place vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (implement)wprowadzać w życie
  wprowadzić w życie
 Several new security measures were put in place after the recent stabbing on campus.
put [sb] in touch,
put [sb] and [sb] in touch
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (connect: with [sb] else)aranżować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaaranżować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You've never met Jeff before, but I can put you in touch.
put [sth] in writing vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make official or binding)przelewać na papier zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  przelać na papier zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Contracts for the sale of land must be put in writing to be valid.
put into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (insert or place in)wkładać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  włożyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 To start the car, put the keys into the ignition.
put [sth] into effect v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (law, rule: enforce)wprowadzać w życie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wprowadzić w życie zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The government should move immediately to put the law into effect.
put into place vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (establish)ustalać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ustalić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
put into place vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (position correctly)odpowiednio umieszczać przys. + ndk.
  odpowiednio umieścić przys. + dk.
put into words vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (express in language)wyrażać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyrazić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I cannot put into words the debt I owe to my parents for their unconditional support.
put it about v UK, slang (have sex with many people) (slang)puszczać się ndk. + zaim.
 Tracy is putting it about rather, dating the entire football team!
put money in v (deposit a sum: in a bank)deponować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zdeponować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Make sure you put money in the bank before the end of the month.
put money in v (make a financial contribution)dokładać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dołożyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I put some money into my friend's new business, but I have yet to see any return on my investment.
put off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal ([sb]: discourage, deter)zniechęcać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zniechęcić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I don't want to put you off, but that make of car you're thinking of buying is very hard to maintain.
put off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." ([sth]: delay until later)odkładać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odłożyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I'm busy this afternoon; can we put our meeting off until tomorrow?
put off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause dislike in)zniechęcać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zniechęcić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He was put off of seafood after getting food poisoning from an oyster.
put off the scent vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (mislead or distract)dawać mylny trop
  dać mylny trop
 He laid a false clue to put the detective off the scent.
put on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (adopt, affect: [sth] fake)udawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  udać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The footballer pretended to be injured but he was putting it on, hoping to be awarded a penalty.
put on a show v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (perform)odgrywać przedstawienie ndk. + n
  odegrać przedstawienie dk. + n
 Young children often like to put on a show for their friends.
put on a show of [sth],
put on a display of [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(feign, give impression of) (przenośny)odgrywać przedstawienie ndk. + n
  (przenośny)odegrać przedstawienie dk. + n
 The parents put on a show of unity so as not to worry their children.
put on airs v (be pretentious)tłumaczenie niedostępne
put on display vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (show off, exhibit)pokazywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pokazać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 That tight shirt really puts his muscles on display.
put on hold vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (suspend)zawieszać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zawiesić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The construction of the new shopping center was put on hold during the credit crisis.
put on hold vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (phone: keep waiting)czekać
put [sth] on paper v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (make official)przelewać na papier zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  przelać na papier zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Now we've all agreed on the terms, let's put them on paper.
put [sb] on probation v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (employ [sb] for a trial period)umieszczać na okresie próbnym zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  umieścić na okresie próbnym zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
put on the agenda vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (intend to discuss)przygotowywać do dyskusji
  przygotować do dyskusji
 What should we put on the agenda for our meeting this afternoon?
put [sth] on the market v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (offer for sale)wypuścić na rynek zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 They put their house on the market a year ago, but it hasn't sold yet.
put on to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (inform [sb] about)donosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  donieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
put [sb] on trial v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make appear in court)wyznaczać termin rozprawy zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wyznaczyć termin rozprawy zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Sometimes innocent people are put on trial for murder.
put out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (inconvenience)niewygoda żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I need a lift to the station, but I wouldn't want to put you out.
put out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fire, light: extinguish)gasić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zgasić, ugasić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Quickly! Someone please put out the fire!
put out v US, vulgar (woman: have sex) (wulgarny)dawać dupy ndk. + ż
  dać dupy dk. + ż
 He was a cad who expected a woman to put out for him if he had paid for her dinner.
put out of order vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to malfunction or break)powodować zepsucie ndk. + n
  spowodować zepsucie dk. + n
 Jelly fish got caught in the pipes and put the pump temporarily out of order.
put out to pasture vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (retire: [sb] or [sth] obsolete)odstawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odstawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
put [sth] out to pasture v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (cattle: leave to graze)paść się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Let's wait until the weather warms up before we put the herd out to pasture.
put out to sea v (leave land, embark)odpływać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odpłynąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We put to sea expecting an easy voyage, but the storm quickly forced us back to port.
put over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (convey, communicate)przekazywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przekazać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The lecturer knows how to put over his theories.
put pressure on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (apply force to) (dosłowny)naciskać, przyciskać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (dosłowny)nacisnąć, przycisnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Put pressure on the cut to stop the bleeding.
put pressure on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (compel, coerce) (przenośny)wywierać presję ndk. + ż
  (przenośny)wywrzeć presję dk. + ż
 The mayor put pressure on the police to drop the case.
put [sb] in an awkward position v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (cause [sb] social embarrassment)stawiać kogoś w niezręcznej sytuacji
  postawić kogoś w niezręcznej sytuacji
 Her thoughtless remarks about Janet put us all in an awkward position.
put [sb] on probation v (release a criminal conditionally)wypuszczać warunkowo ndk. + przys.
  wypuścić warunkowo dk. + przys.
put [sth] to good use v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (use effectively)dobrze coś użytkować zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 I'm going to put my lunch hour to good use by going to the supermarket. Chicken bones can be put to good use by using them to make soup.
put the cart before the horse v figurative (act prematurely) (przenośny)dzielić skórę na niedżwiedziu
 Sara insisted that having sex before marriage was like putting the cart before the horse.
put the finishing touches on,
put the finishing touches to
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(complete: [sth])wykańczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wykończyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I just need to put the finishing touches on my painting.
put the mockers on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." UK, informal (stop, thwart)psuć coś, niweczyć coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zepsuć coś, zniweczyć coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
put through vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (force to endure)zmuszać do ndk. + przyim.
  zmusić do dk. + przyim.
 The boy had been put through a lot of hardships in his brief lifetime.
put [sth] through vtr + adv (bill, law: pass)być zaakceptowanym posił. + przym.
put through vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (connect to [sb] on phone)łączyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  połączyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I'll put you through to the switchboard.
put [sb] through [sth] vtr + prep (fund [sb]'s studies)tłumaczenie niedostępne
 My parents are both working full time in order to put me through college.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "put it on" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'put it on'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.