push

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpʊʃ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/pʊʃ/ ,USA pronunciation: respelling(pŏŏsh)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
push [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (press)wciskać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wcisnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Push that button to start the blender.
 Wciśnij ten przycisk, aby włączyć sokowirówkę.
push [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shove, force)przepychać, popychać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przepchnąć, popchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He pushed the people out of the way.
 Przepchnął ludzi, aby móc przejść.
push nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (effort)wysiłek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The last-minute push helped them reach a resolution.
 Ten wysiłek w ostatniej chwili pomógł im znaleźć rozwiązanie.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
push nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (thrust)pchnięcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The push against the car finally got it rolling.
push nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (impulse)impuls mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  spontanicznie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 She bought the shoes on a push.
push nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military: offensive)natarcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The push to take the island was ordered by the general.
push viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (make persistent efforts) (przenośny)naciskać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wywierać nacisk ndk. + m
 I do not agree! Will you please stop pushing.
push viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move forcefully)przepychać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przepchnąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 She pushed through the crowd.
push [sb] to do [sth],
push [sb] into [sth],
push [sb] into doing [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(urge, coerce)nakłaniać kogoś do czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  nakłonić kogoś do czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 He pushed her to go to the store with him.
push [sth] (to [sb]) vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (drugs, etc.: sell)sprzedawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  sprzedać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (slang)opychać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (slang)opchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He pushed drugs to his sister's friends.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
push [sth] ahead vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (move [sth] forward) (przenośny)przesuwać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny)przesunąć coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Since everyone is busy now, let's push the meeting ahead to Thursday.
push ahead vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (persevere)kontynuować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Although the path was becoming very steep, the hikers decided to push ahead.
push [sth/sb] aside,
push aside [sth/sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(shove to one side)odpychać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odepchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Fans pushed each other aside to get a position near the front of the stage.
push [sth/sb] aside,
push aside [sth/sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (dismiss, disregard)odpychać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odepchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She decided to push aside all negative thoughts and thus became a happier person.
push in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US, informal (aggressively enter a group of people)wciskać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wcisnąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
push [sth] into [sth] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (press [sth] inside [sth](potoczny)wpychać coś w coś ndk. + przyim.
  (potoczny)wepchnąć coś w coś dk. + przyim.
 Push the chocolate chips into the top of the muffins before you bake them.
push off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang (leave)odpychać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odepchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We'd better push off; it's almost dark.
push out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (expand outwards)rozchodzić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  rozejść się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
push around vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (move or shove about) (dosłowny)popychać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (dosłowny)popchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
push around vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (bully, order about) (przenośny)popychać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny)popchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
push away vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (shove back) (dosłowny)odpychać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (dosłowny)odepchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
push away vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." aircraft: passenger's entitlement to travel (reject)odpychać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odepchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
push back vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (force to retreat)zmuszać do odwrotu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zmusić do odwrotu dk. + m
 The Austrians counter charged and pushed the Prussian cavalry back.
push button nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (control knob that is pressed)guzik do wcisku wyr.
 Modern cars have push button radio controls.
push down vi + adv (apply pressure)wciskać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wcisnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Push down on the table leaf to fold it out of the way.
push down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (press)przyciskać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przycisnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
push down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to fall down by pushing)spychać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zepchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The schoolyard bully pushed the little girl down and she cried.
push down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hold in position by pressing down on)wciskać, wpychać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wcisnąć, wepchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
push for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (create pressure in favour of)naciskać na ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nacisnąć na dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
push forward viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (keep advancing)posuwać się naprzód
  posunąć się naprzód
 Hannibal's army pushed forward over the Alps.
push forward vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (proceed despite obstacles)posuwać się naprzód
  posunąć się naprzód
 She did not receive enough financial aid, but pushed forward with her educational plans anyway.
push in viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." UK, informal (jump a queue)tłumaczenie niedostępne
 I hate people who push in; they have no manners.
push in vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (crush [sth])gnieść ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zgnieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
Push off! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (go away)odpychać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odepchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Push off! Go away and annoy someone else!
push on viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (persevere, keep going)wytrzymywać, kontunuować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wytrzymać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
push on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (exert pressure against)przyciskać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przycisnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
push out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (exclude, oust)wyłączać, wypychać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyłączyć, wypchać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Her clique pushed her out when she made a major social faux pas.
push over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shove to the ground)naciskać na ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nacisnąć na dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
push through vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." ([sth]: force to accept)przepychać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przepchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
push up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (thrust or press upwards)wyciskać, wpychać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wycisnąć, wepchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
push up the bidding v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (force amounts bid to increase)tłumaczenie niedostępne
 A couple of rival private collectors pushed the bidding up to ridiculous levels.
push your way to/through/past v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (move by shoving)przepychać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przepchnąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 He rudely pushed his way to the stage.
push-up (US),
press-up (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
usually plural (arm exercise: press-up)pompka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The fitness instructor asked the class to do 20 pushups.
push-up adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (underwear: lifts the breasts)typu push-up wyr.
push-up bra nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (woman's undergarment: lifts the breasts)biustonosz push-up mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
push-ups nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (exercise: press-ups)pompki ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 I do 25 push-ups as part of my exercise routine every morning.
thumbtack (US),
drawing pin,
push pin (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(drawing pin)pinezka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 We're not allowed to use thumbtacks because they leave holes in the walls.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'push' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: push the button, a [quick, brief, light, slight, weak, huge, strong, mighty, big] push, push the limits (of), więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "push" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'push'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.