puncture

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpʌŋktʃər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈpʌŋktʃɚ/ ,USA pronunciation: respelling(pungkchər)

Inflections of 'puncture' (v): (⇒ conjugate)
punctures
v 3rd person singular
puncturing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
punctured
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
punctured
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
puncture vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." ([sth] holding air)przekłuwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przekłuć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
puncture vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make hole in surface)przebijać, przekłuwać, przedziurawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przebić, przekłuć, przedziurawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
puncture nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hole in surface)przebicie, przekłucie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  (medyczny)wkłucie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 There was a puncture in the packaging. The tyre had suffered a puncture at some point and was completely flat.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'puncture' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: suffered a puncture wound, puncture marks on the, a puncture repair kit, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "puncture" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'puncture'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.