prying

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpraɪɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(prīing)

From the verb pry: (⇒ conjugate)
prying is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na tej stronie: prying, prize, pry

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
prying adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (nosy, excessively curious)ciekawski przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Don't discuss your personal matters when prying eyes are watching.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
prize nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (award to be won)nagroda żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The winner of this competition will receive a prize of £500.
prize vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (find important)cenić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
prize [sth],
also UK: prise
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(pry: raise, open by levering)wyważać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyważyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The robbers prized the door with a crowbar.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
prize adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (excellent, award-winning)pierwszorzędny, cenny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Tom was very proud of his prize marrow, which had taken top place at the village show.
prize nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reward)nagroda żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Her mum wanted to give her some money for all her hard work, but getting into her first choice of university is all the prize Ann needs.
prize [sth] from [sth],
prize [sth] out of [sth] (US),
UK also: prise [sth] from [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(extract with difficulty)wyszarpywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyszarpnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The thieves prized Bill's wallet from his grasp.
prize [sth] out of [sb] (US),
also UK: prise [sth] out of [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
figurative (information: extract from [sb](przenośny)wyciągać coś od kogoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wyciągnąć coś od kogoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Paisley didn't want to give away Imogen's secret, but her colleagues prized it out of her.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
pry viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (ask personal questions)wtrącać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wścibiać nos ndk. + m
 Tim's boss always wanted to know everything Tim got up to outside of work; he was always prying and Tim hated it.
pry into [sth] vi + prep (ask personal questions)wtrącać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Wendy hated the way her mother was always prying into her love life. It's rude to pry into others' business.
pry [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (prize: raise, open by levering)wyważać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyważyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The robbers pried the door with a crowbar.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'prying' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "prying" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'prying'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.