providing

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/prəˈvaɪdɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/prəˈvaɪdɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(prə vīding)

From the verb provide: (⇒ conjugate)
providing is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na tej stronie: providing, provide, provided
'providing' jest alternatywnym terminem dla 'provided'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.'providing' is an alternate term for 'provided'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
providing conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (on condition that)pod warunkiem, że wyr.
 You may go to the ball, Cinderella, providing you are back by midnight.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
provide vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (furnish, supply)zapewniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zapewnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I'll provide the tent if you provide the food.
 Ja zapewnię namiot, jeśli ty zapewnisz wyżywienie.
provide vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give, yield)dostarczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dostarczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 One cow provides enough milk for a family.
 Jedna krowa dostarcza wystarczająco mleka dla jednej rodziny.
provide [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make available)zapewniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zapewnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Will you provide transport to and from the party?
provide that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." formal (law: stipulate)określać, przewidywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The contract provides that the landlord pay for upkeep.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
provided adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (given)dostarczony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  zapewniony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Do the best you can with the materials provided.
 Obejdź się jak najlepiej z dostarczonymi materiałami.
provided,
provided that,
providing,
providing that
conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that."
(on condition that)pod warunkiem, że wyr.
  o ile wyr.
 I will come to visit you tomorrow, provided it doesn't rain.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
providing | provide | provided
AngielskiPolski
providing that conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (as long as)jeżeli
 We will refund your money providing that you return the product to us.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'providing' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "providing" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'providing'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.