property

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈprɒpərti/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈprɑpɚti/ ,USA pronunciation: respelling(propər tē)

Inflections of 'property' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": properties

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
property nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable ([sth] owned)własność żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 This printer is my property.
 Ta drukarka to moja własność.
property nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (possessions)własność żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 These boxes contain all my property.
 Te pudełka zawierają moje wszystkie własności.
property nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (land, real estate)posiadłość żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  działka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Get off my property now.
 A teraz zabieraj się z mojej posiadłości.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
property nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (essential attribute)właściwość żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The properties of water are well known. Choose a metal whose properties suit your needs.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
personal property nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] belonging to an individual)własność osobista ż + przym.
 There's no such thing as personal property in a commune.
piece of property nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] owned by [sb])własność żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The management are not responsible for pieces of property stolen from customers' cars.
property developer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: deals in real estate)deweloper nieruchomości m + ż
 Property developers are not required to be professionally qualified.
property owner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who owns a building or land)właściciel posiadłości m + ż
state property nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (areas owned by government)własność rządowa ż + przym.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'property' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: [cheap, expensive, public, shared, family, desirable] property, a [smart, unintelligent] property investment, [out-of-town, urban, upstate, downtown, city center] property, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "property" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'property'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.