proper

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈprɒpər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈprɑpɚ/ ,USA pronunciation: respelling(propər)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
proper adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (correct)właściwy, odpowiedni przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The chef gave a demonstration of the proper way to skin a chicken.
 Kuchmistrz pokazał właściwy sposób usunięcia skóry z kurczaka.
proper adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (socially appropriate)odpowiedni przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Her short dress was not proper clothing for church.
 Jej krótka sukienka nie była odpowiednim ubiorem do kościoła.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
proper adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (formal)oficjalny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The British nanny was very proper with the children.
proper adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (itself)sam zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 A handle is not part of a door proper, but it is an essential extra.
 Klamka nie jest częścią samych drzwi, ale jest niezbędnym dodatkiem.
proper adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fairly accurate)dokładny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 We need around one hundred more staff, but will give you a proper figure tomorrow.
proper adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (real)prawdziwy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Potato chips and candy are not a proper dinner!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
charlie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, slang (idiot, fool)głupek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
proper noun nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (name)nazwa własna ż + przym.
 In English, normally common nouns begin with a lower-case letter, and proper nouns with a capital letter.
proper time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (appropriate moment)odpowiedni moment przym. + m
 Fruit must be harvested at the proper time if it is to reach the consumer in peak condition.
proper to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (characteristic of)szczególny dla przym. + przyim.
proper to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (befitting, appropriate to)odpowiedni do przym. + przyim.
right and proper adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (correct, appropriate)odpowiedni, dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 It's only right and proper that you apologize to her.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'proper' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: [the, a] proper way to [do, make, fix], the proper use of [cleaning products, semicolons, English], am I in the proper place?, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "proper" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'proper'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.