prop

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈprɒp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/prɑp/ ,USA pronunciation: respelling(prop)

Inflections of 'prop' (v): (⇒ conjugate)
props
v 3rd person singular
propping
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
propped
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
propped
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
prop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (object used on stage, movie set)rekwizyt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The crew made sure all the props were in position before filming started.
prop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] that gives support)podpora żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 William was leaning at a precarious angle, using the back of a chair as a prop to stop him falling.
prop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rugby position) (rugby: pozycja)filar mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 "What position do you play?" "I'm a prop."
props nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." slang (praise, congratulations)gratulacje ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
prop vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hold [sth] up)podtrzymywać, podpierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podtrzymać, podeprzeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
prop [sth/sb] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (support, steady)podpierać, popierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 She propped up her book to keep her hands free for knitting.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'prop' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a single-prop [plane, airplane], UK, sports: plays prop forward in the team, [stage, movie] props, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "prop" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'prop'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.