WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

proof of delivery


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "proof" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: of | delivery

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
proof nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (legal evidence)dowód mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He was holding a smoking gun, that's all the proof I need.
 Jeszcze trzymał rozgrzany pistolet, to jest dowód, jakiego potrzebuję.
proof nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (evidence)dowód mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 His dancing was proof that he had no sense of rhythm.
 Sposób, w jaki tańczył, był dowodem na to, że nie miał poczucia rytmu.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
proof,
-proof
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
as suffix (secure against)zabezpieczyć przed dk. + przyim.
  -odporny przyr.przyrostek: Cząstka słowotwórcza występująca po rdzeniu wyrazu (np. automatyka, nauczycielka)
 They child-proofed their home before their grandson came to visit.
proof against [sth] adj + prep (protected)odporny na coś wyr.
 It seems that nothing on the internet is proof against determined hackers.
proof nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (test)test mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  próba żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The proof of courage is in facing up to our worst fears.
proof nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spirits: alcohol content)zawartość alkoholu ż + m
 The bottle says this vodka is 40% proof.
proof nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (math, logic: steps)dowód mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The teacher asked me to go through the proof of Pythagoras' Theorem.
proof viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (proofread)robić korektę ndk. + ż
  zrobić korektę dk. + ż
 The manuscript's here. Which of our readers is going to proof?
proof [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (protect [sth])impregnować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaimpregnować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I will proof the leather boots with silicone spray.
proof [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (test print)wydruk próbny m + przym.
 The first few pages printed are used to proof the copy.
 Kilka pierwszych wydrukowanych stron służy jako wydruk próbny.
proof [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (proofread)robić korektę ndk. + ż
  zrobić korektę dk. + ż
 The article was proofed by the sub-editor before it went to the printer.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
bulletproof adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (resistant to bullets)kuloodporny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The President's car is fitted with bulletproof glass.
bulletproof vest,
bullet-proof vest
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(protective bullet-resistant jacket)kamizelka kuloodporna ż + przym.
 He is alive today because a bullet-proof vest stopped the bullet that was meant to kill him.
burden of proof nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (responsibility for providing enough evidence of [sth])ciężar dowodu m + m
 Mother had the burden of proof to prove that I swiped the cookies.
draught proof,
draughtproof;
US draft proof,
draftproof
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(sealed against draughts)zabezpieczony przed przeciągami
 We need to install a draft proof door on the garage.
draught proof,
draughtproof;
US draft proof,
draftproof
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(seal against draughts)zabezpieczać przed przeciągiem
  zabezpieczyć przed przeciągiem
 Since draught proofing the windows and doors, my domestic heating bill has gone down by 10%.
have proof viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be able to show evidence of [sth])mieć dowód dk. + m
 The accuser has proof to back up her accusations.
proof sheet,
proof-sheet
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(uncorrected printer's page)tłumaczenie niedostępne
 The proof sheets had several typographic errors which were corrected in the final printing.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "proof of delivery" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'proof of delivery'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.