productive

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/prəˈdʌktɪv/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/prəˈdʌktɪv/ ,USA pronunciation: respelling(prə duktiv)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
productive adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: dynamic)wydajny, produktywny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
productive adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (time period: profitable)owocny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 We've had a very productive session this morning, gentlemen.
productive adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (activity: fruitful)efektywny, owocny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 It's not productive to have the students simply copy sentences.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
counterproductive,
counter-productive
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(self-defeating)samobójczy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Eating a pint of ice cream after you exercise is counterproductive.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'productive' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "productive" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'productive'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.