produced

Listen:


From the verb produce: (⇒ conjugate)
produced is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: produced, produce

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
produced adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (goods: manufactured, made)wyprodukowany, wytworzony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
produced adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (film, TV show: financed)wyprodukowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The film was produced by Disney.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
produce vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (manufacture)produkować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyprodukować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 That plant produces tractors.
 Ta fabryka produkuje traktory.
produce [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause)wywoływać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wywołać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The bad policy produced many problems for the government.
produce [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (yield)dostarczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dostarczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 This land produces a ton of corn for every hectare.
produce [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cinema, theatre)produkować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyprodukować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 After making a fortune as an actor, he then started producing movies.
produce [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (music: arrange)produkować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyprodukować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 How many Beatles albums were produced by George Martin?
produce [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (show, bring out)okazywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  okazać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He produced his passport for inspection.
produce nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (agricultural products)produkty rolne m, l.mn. + przym.
 The produce is cheaper at the Korean market, especially the avocados.
 Produkty rolne są tańsze na rynku koreańskim, szczególnie awokado.
produce nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (yield, product)wyroby, produkty m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 The produce from that factory is excellent.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
produce [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give birth, bear)rodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  urodzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The hog produced three offspring.
produce [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (finance: cause to accrue)przynosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przynieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Equities are producing high dividends.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'produced' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "produced" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'produced'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.