processing

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈprəʊsɛsɪŋ/


Na tej stronie: processing, process

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
processing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (taking through process)przetwarzanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Once it has been cut, the timber is sent to a plant for processing.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
process nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (method)proces mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The process of manufacturing chairs is quite complex.
 Proces produkcji krzeseł jest całkiem skomplikowany.
process nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (procedure)procedura żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 There is a set process for applying for a passport.
 Istnieje ustalona procedura składania wniosku o paszport.
process nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (systematic actions)sposób mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 You must follow the same process every time you do it.
 Musisz postępować w ten sam sposób za każdym razem, gdy to robisz.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
process,
UK: processed
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US (prepared by a process)przetworzony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The process cheese spread doesn't look or taste like real cheese.
process nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: summons)nakaz stawienia się przed sądem wyr.
 The process was served by a bailiff.
process nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (time: course)proces mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  czas mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Throughout the process, he stayed loyal to his beliefs.
process viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." formal (walk in a procession) (literacki)kroczyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
process [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (treat)poddawać obróbce ndk. + ż
  poddać obróbce dk. + ż
 We need to process this in a chemical solution to make it change colour.
process [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (convert)przetwarzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przetworzyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Process the wood to make charcoal for cooking.
process [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (handle systematically)załatwiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  załatwić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The immigrants were processed at the airport.
process [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (begin legal process)rozpatrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozpatrzyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 This case must be processed efficiently or we might lose in court.
process [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (deal with [sth] emotionally)radzić sobie z czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  poradzić sobie z czymś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Each of us processes grief in our own way.
process [sb] with [sth] vtr + prep often passive (serve a summons)doręczać komuś coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  doręczyć komuś coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He was processed with a summons to appear in court by the police.
 Policja doręczyła mu nakaz stawienia się przed sądem.
process [sth] into [sth] vtr + prep (convert)przekształcać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przekształcić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Since his stroke, Phil takes much longer to process words into sentences.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
processing | process
AngielskiPolski
batch processing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computing done on multiple files at once)przetwarzanie wsadowe n + przym.
 Batch processing saves valuable time.
central processing unit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computer: interprets and executes instructions)jednostka centralna ż + przym.
 The central processing unit is often described as the brain of a computer.
data processing,
information processing
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(making information computer-readable)przetwarzanie danych n + ż, l.mn.
off-line processing,
offline processing
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(computing: not done on internet)nie na żywo w Internecie
 We have to do some off-line processing before we can publish the answer online.
word processing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electronic typewriting)procesor tekstu m + m
 I only ever use my computer for word processing.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'processing' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Na listach: Mining , więcej…
Kolokacje: an estimated processing time of [three days], processing [systems, equipment], a [food, waste] -processing plant, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "processing" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'processing'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.