proceed

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/prəˈsiːd/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/v. prəˈsid; n. ˈproʊsid/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(v. prə sēd; n. prōsēd)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
proceed viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (act)postąpić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  działać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Could you please tell me how to proceed?
proceed viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." formal (continue)kontynuować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I'm sorry for interrupting you; please proceed.
proceed to [sth] vi + prep (go to)przechodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przejść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Please proceed to gate 9 and wait for further instructions.
proceed viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (advance, go on)udawać się, kierować się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  udać się, skierować się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 After lunch in the restaurant, they proceeded to the bookshop.
proceed viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (develop)posuwać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  rozwijać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 If the treatment proceeds normally, the patient will most probably recover.
proceed with [sth] vi + prep (go ahead with)robić coś dalej zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  kontynuować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I would like to proceed with my reading, if you don't mind.
proceed to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (do next)przechodzić do czegoś ndk. + przyim.
  przejść do czegoś dk. + przyim.
 After a slow beginning, the team proceeded to defeat their opponents.
proceed in doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (continue, insist on: doing [sth])nadal robić coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 If you proceed in behaving like this, you will end up in trouble.
 Jeżeli będziesz się tak nadal zachowywał, wpadniesz w kłopoty.
proceeds nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (money raised)dochody m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 All proceeds from the sale will go to charity.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
proceed from [sth] vi + prep (be caused by)przyczyna żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Her delusions proceed directly from her schizophrenia.
 Bezpośrednią przyczyną jej urojeń jest schizofrenia.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
not proceed with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (terminate, cancel)kończyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zakończyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 When we found out how expensive the goods were, we did not proceed with the order.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'proceed' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: proceed with caution, the [fair, event, market, stand] proceeds, proceed at your own risk, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "proceed" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'proceed'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.