probe

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈprəʊb/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/proʊb/ ,USA pronunciation: respelling(prōb)

Inflections of 'probe' (v): (⇒ conjugate)
probes
v 3rd person singular
probing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
probed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
probed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
probe [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (examine by poking)badać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zbadać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Malcolm probed the cavity in his tooth with his tongue.
probe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (exploration, poking)sonda żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Janet gave the hole a probe with a stick, before pushing her hand in to see what was there.
probe vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (medicine)badać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
probe [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ask questions)badać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zadawać pytania ndk. + n, l.mn.
  (policja)przesłuchiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The investigators probed Nathan for hours, trying to find out what he knew.
probe vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (investigate)badać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
probe [sb] for [sth] vtr + prep (question)pytać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The prosecutor probed the witness for information.
probe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (medical instrument)sonda żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The doctor inserted a probe into the patient's left nostril to investigate the cause of the blockage.
probe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sensor)sonda żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Scientists sent a probe to Mars to search for signs of life.
probe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (investigation)dochodzenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The company is conducting a probe to find out what happened to the missing money.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'probe' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a [rectal, medical] probe, use a probe to [determine, detect, see, measure], a probe (used) for, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "probe" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'probe'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.