pro

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈprəʊ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/proʊ/ ,USA pronunciation: respelling(prō; prep. prō, Eng. prō)

Inflections of 'pro' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": pros

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
pro nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, abbreviation (sport: professional)zawodowiec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The tournament's open to pros and amateurs alike.
pro nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang ([sb]: expert)zawodowiec, profesjonalista mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
pro adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, abbreviation (professional)zawodowy, profesjonalny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He turned pro in 1990 after winning two amateur titles.
pro advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in favour)za przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 I voted against the increased budget; my partner voted pro.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
pro bono advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." Latin (not for profit)pro bono przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  dla dobra publicznego wyr.
 The claimant's lawyers were acting pro bono.
pro forma,
proforma
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
Latin (invoice, balance: advance)zaliczka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
Uwaga: The single-word form may be used when the term is an adjective that precedes the noun.
pro rata advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (proportionately)proporcjonalnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The job is paid pro rata.
pro rata adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (proportionate)proporcjonalny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
pro tem adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." abbreviation (pro tempore) (skrót)tymczasowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
pro tem advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." abbreviation (pro tempore) (skrót)tymczasowo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 She was brought in to serve as the judge pro tem until the regular judge recovered from his illness.
pro tempore adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (temporary)tymczasowo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
pro tempore advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (temporarily)tymczasowo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
quid pro quo nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fair exchange)coś za coś
 In a quid pro quo, the union accepted salary decreases in exchange for a guarantee that the factory would put an end to foreign outsourcing.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'pro' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "pro" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'pro'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.