prize

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpraɪz/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/praɪz/ ,USA pronunciation: respelling(prīz)

Inflections of 'prize' (v): (⇒ conjugate)
For senses to do with value or worth, "prize" is correct in US & UK English. For senses to do with leverage, the UK spelling is "prise" ("prize" is US only in this sense).
prizes
v 3rd person singular
prizing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
prized
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
prized
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
prize nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (award to be won)nagroda żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The winner of this competition will receive a prize of £500.
prize vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (find important)cenić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
prize [sth],
also UK: prise
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(pry: raise, open by levering)wyważać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyważyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The robbers prized the door with a crowbar.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
prize adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (excellent, award-winning)pierwszorzędny, cenny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Tom was very proud of his prize marrow, which had taken top place at the village show.
prize nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reward)nagroda żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Her mum wanted to give her some money for all her hard work, but getting into her first choice of university is all the prize Ann needs.
prize [sth] from [sth],
prize [sth] out of [sth] (US),
UK also: prise [sth] from [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(extract with difficulty)wyszarpywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyszarpnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The thieves prized Bill's wallet from his grasp.
prize [sth] out of [sb] (US),
also UK: prise [sth] out of [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
figurative (information: extract from [sb](przenośny)wyciągać coś od kogoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wyciągnąć coś od kogoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Paisley didn't want to give away Imogen's secret, but her colleagues prized it out of her.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
pry [sth] away,
prize [sth] away (US),
prise [sth] away (UK)
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(draw away with difficulty)odciągać, odrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odciągnąć, oderwać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Once my son got his own laptop, I could scarcely pry him away from it.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
booby prize nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prize for loser)nagroda pocieszenia ż + n
consolation prize nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small prize given to losing competitor)nagroda pocieszenia ż + n
 He didn't win the Grand Prize, and had to make do with one of the consolation prizes.
door prize nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US ([sth] won in raffle)nagroda dla posiadacza biletu wstępu z określonym numerem
first prize nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (first place, highest position)pierwsza nagroda przym. + ż
 She won first prize in the science competition.
Nobel Peace Prize nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prestigious international award)Pokojowa Nagroda Nobla wyr.
Nobel Prize nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prestigious international award)Nagroda Nobla ż + m
 Marie Curie was the first woman to win a Nobel Prize.
prize [sth] open,
also UK: prise [sth] open
vtr + adj
mainly US (open by levering)rozwierać siłą ndk. + ż
  rozewrzeć siłą dk. + ż
pry [sth] loose (US),
prize [sth] loose,
also UK: prise [sth] loose
vtr + adj
(loosen [sth] by pulling)rozluźniać, poluźniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozluźnić, poluźnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
pry [sth] open,
prize [sth] open (US),
prise [sth] open (UK)
vtr + adj
(open [sth] by levering)rozwierać siłą ndk. + ż
  rozewrzeć siłą dk. + ż
pry [sth] out of [sb],
prize [sth] out of [sb] (US),
also UK: prise [sth] out of [sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(extract by pulling or levering)wyciągać coś od kogoś ndk. + przyim.
  wyciągnąć coś od kogoś dk. + przyim.
 I had to pry it out of her, but she finally admitted she was having an affair.
win the prize v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (sport: take first place)zwyciężać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zwyciężyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She may not be the smartest, but she certainly wins the prize for most dedicated.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'prize' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a prize drawing, a [daily, weekly] prize drawing, won the prize drawing, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "prize" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'prize'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.