present

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsnoun: /ˈprɛzənt/, adjective: /ˈprɛzənt/, verb: /prɪˈzɛnt/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ˈprɛzənt/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(v. pri zent; n., adj. prezənt)WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
present nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gift)prezent, upominek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The birthday present was just what she wanted.
present nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammar: tense) (czas)teraźniejszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 This paragraph is in past tense, but that paragraph is all in present.
the present nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (current time)teraźniejszość żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  dzień dzisiejszy m + przym.
 Try to stop worrying about tomorrow and keep your thoughts in the present.
present adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in attendance)obecny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Was everybody present for the meeting, or was anyone missing?
present n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (moment, time: current)obecny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  aktualny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 At the present moment, we don't need anything.
present [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (person: introduce)przedstawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przedstawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Dad, allow me to present my boss, Mr. Smith.
present [sb] to [sb] vtr + prep formal (person: introduce to [sb])przedstawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przedstawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Governor, may I present Mr Johnson to you?
 Panie gubernatorze, czy mogę przedstawić panu pana Johnsona?
present [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (confer, give)wręczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wręczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The previous year's winner presented the award.
present [sth] to [sb] vtr + prep (confer, give)wręczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wręczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It gives me great pleasure to present this award to you.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
present adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (existing now)występować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  być posił.czasownik posiłkowy: Czasownik niepełniący samodzielnej funkcji w zdaniu (np. być może, móc oddychać)
 Wild buffalo are no longer present in North America.
present adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in mind)obecny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  żywy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The failures of past governors were constantly present in his mind.
present [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (show: stage, put on)wystawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wystawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We now present our musical extravaganza!
present [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (plan, idea: introduce)przedstawiać, prezentować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przedstawić, zaprezentować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Allow me to present my findings.
present [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put on display)wystawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wystawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The museum plans to present the new statue as part of an upcoming exhibit.
present [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (invoice)wystawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wystawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The vendor presents his invoice weekly.
present [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (law: charges)stawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  postawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The district attorney presented charges of assault.
present [sb] with [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give)sprezentować coś komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (formalny)wręczyć coś komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 For his years of service, they presented him with a gold watch.
present [sth] to [sb] vtr + prep (give as a gift)wręczać coś komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wręczyć coś komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They presented a bouquet of flowers to the winner.
present [sth] to [sb] vtr + prep (plan, idea: introduce)prezentować, przedstawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaprezentować, przedstawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He presented his plan to increase sales to his co-workers.
present [sth] to [sb] vtr + prep (perform for [sb])prezentować, przedstawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaprezentować, przedstawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We are proud to present the play "Hamlet" to you tonight.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
at present advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (currently, at the moment)obecnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I have nothing to add at present.
at the present time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (now, currently)w obecnym czasie wyr.
 At the present time there are many migrating birds here.
present continuous nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammar: current progressive tense)czas teraźniejszy ciągły wyr.
 "I am writing a sentence" is an example of the present continuous tense.
present day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (modern age)dzień obecny, dzień dzisiejszy m + przym.
 Most television soap operas are set in the present day.
present participle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammar: -ing form of a verb)imiesłów teraźniejszy m + przym.
 The present participle of "run" is "running."
present perfect nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tense: have been doing, etc.)czas teraźniejszy dokonany wyr.
 The present perfect is used for situations that began in the past and have continued until the present.
present perfect tense nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammar: have + past participle)tłumaczenie niedostępne
present simple nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammar: indicative tense)prosty teraźniejszy przym. + przym.
 The present simple is one of the first tenses which students are taught when they are learning English.
present tense nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammar: tense of events happening now)czas teraźniejszy m + przym.
 In this lesson, the students learn how to use the present tense.
present value nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (current monetary worth)wartość obecna ż + przym.
 The present value of many homes has dropped considerably during the housing bust.
present yourself v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (give an appearance or impression)pojawiać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  pojawić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Graham likes to present himself as a highly educated person.
present yourself v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (introduce yourself)przedstawiać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przedstawić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Make sure that you present yourself with confidence.
up to the present advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (until now)do tej pory
 I've worked for six weeks but haven't been paid up to the present.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'present' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: present an [award, honor] (to), a [birthday, wedding, graduation, thank-you, Christmas] present, at the present [time, moment], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "present" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'present'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.