WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

power assist


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "power" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: assist

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (force)siła żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 He used the sledgehammer with great power, splitting the log with a single blow.
 Użył młota dwuręcznego z wielką siłą i rozbił kłodę jednym ciosem.
powers nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (faculties, esp. mental)siły twórcze ż, l.mn. + przym.
 Although he was a great writer, towards the end his powers waned.
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (energy)moc żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 This battery still has power.
 Ta bateria wciąż jeszcze ma moc.
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electricity)prąd mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The house lost power for three hours last night. We had to use candles and couldn't watch TV.
 Wczoraj wieczorem dom był pozbawiony prądu przez trzy godziny. Musieliśmy użyć świec i nie mogliśmy oglądać telewizji.
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lens)powiększenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 That lens has a power of 10x.
 Ten obiektyw ma 10-krotne powiększenie.
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (authority)prawo nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The owner of the company has the power to fire any workers if he needs to.
power vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (supply energy)zasilać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zasilić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The wind powers the electrical generator.
 Wiatr zasila ten generator prądu.
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (political control)władza żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 After winning the election, the democrats took power.
power [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (drive, give energy to) (przenośny)napędzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The midfielder powered the winning football team to victory.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: right)prawo nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The law says that the landlord has the power to evict you from the house if you don't pay the rent.
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physical ability)siła żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 He doesn't have the power to lift his arm over his head.
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (faculty, ability)moc, zdolność żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 She seems to have the power to make everyone fall in love with her.
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (nation)mocarstwo nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  potęga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 France was once a great power, and remains highly influential in world affairs.
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (powerful person, group)silna osobowość przym. + ż
  wpływowa osoba przym. + ż
 He is the real power in that government, not the prime minister.
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military force)siła militarna ż + przym.
 The army used overwhelming power to defeat the enemy.
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physics: energy transfer)moc żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 In physics, power is a measure of energy transfer during a time period.
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mechanical energy)energia mechaniczna ż + przym.
 The internal combustion engine creates power for cars.
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (math)potęga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Two to the power of three (2³) is eight.
powers nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (divinity, deity)siły ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 May the celestial powers grant you long life!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
absolute power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (total control, authoritarianism)władza absolutna ż + przym.
 Hitler maintained absolute power in Nazi Germany.
abuse of power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (using authority for own benefit)nadużycie władzy n + ż
 Violence against children is an abuse of power.
atomic power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (nuclear energy as an electricity source)potęga atomowa ż + przym.
 Atomic power is usually called nuclear power.
balance of power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (equilibrium of power between nations)równowaga sił ż + ż, l.mn.
 The balance of power shifted when the king became ill, with parliament becoming more independent.
brain power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (intellectual or mental capacity)intelekt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Eating fish is supposed to increase one's brain power.
buying power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spending money)moc nabywcza ż + przym.
buying power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (value of money)moc nabywcza ż + przym.
drawing power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ability to attract people)moc przyciągania ż + przym.
 We use celebrities in the ads because they have great drawing power.
electric power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electricity used as power)moc elektryczna ż + przym.
full power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heat, lighting, etc.: highest setting)pełna moc przym. + ż
 Microwave your soup at full power for 1 minute to re-warm it.
full power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (complete authority)pełna władza przym. + ż
great power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (authority and influence)wielka władza, wielka moc przym. + ż
 The Church had great power over the population in the past.
great power nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (politics: leading states)mocarstwo nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Brazil is a great power in Latin America.
have power viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have control or influence)mieć wpływ dk. + m
 The army may have power right now, but they cannot govern forever without the consent of the people.
have power over [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be able to control or influence)mieć kontrolę nad zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 His wife has power over him because she is the family's breadwinner.
have the power viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be authorized: to do [sth])mieć upoważnienie do zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 You are a policeman and you have the power to arrest him.
hydraulic power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (energy generated by water)energia hydrauliczna ż + przym.
hydroelectric power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electricity generated by water)moc hydroelektryczna ż + przym.
 Hydroelectric power is a clean way of producing energy as it does not use fossil fuels.
in your power advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (within your control)w twojej kontroli wyr.
 It is in your power to help me get a job.
inherent power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (natural ability)naturalna zdolność, wrodzona zdolność przym. + ż
inherent power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. formal (authority not derived from another)wrodzona zdolność przym. + ż
 Only Parliament has the inherent power to make laws.
intellectual power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (intelligence, brainpower)moc intelektualna ż + przym.
lose power v (grow weaker)słabnąć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The car engine began to lose power as we climbed the hill.
lose power v (lose authority)tracić władzę ndk. + ż
  stracić władzę dk. + ż
 You can be sure this Government will lose power in the next election.
nuclear power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (atomic energy)energia jądrowa, energia nuklearna ż + przym.
 Nuclear power is another alternative energy source to consider.
nuclear power plant nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (factory that generates atomic energy)elektrownia nuklearna, elektrownia jądrowa ż + przym.
party in power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (political party that is in government)partia u władzy wyr.
 In Britain, the Conservative Party was the party in power at the outbreak of the Second World War.
power cable nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electricity supply line)przewód elektryczny m + przym.
 As there was no mains supply on the camp site, we had to run a power cable from a generator.
power consumption nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (energy use)konsumpcja energii ż + ż
 Power consumption in big cities is generally much higher that in smaller towns. These days I try to control my power consumption by switching off lights I'm not using.
power cord nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electrical cable)sznur elektryczny m + przym.
power cut nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (break in electricity supply)brak prądu m + m
 I lost the file I was working on when there was a sudden power cut. After the power cut to that part of the city, many people went into a panic.
power down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (computer: switch off)wyłączać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyłączyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 At the end of the working week, the computer should be powered down; you should also power it down during holidays.
power down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (computer: be switched off)wyłączać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyłączyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
power drill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electrically-operated tool for making holes)elektryczne wiertło przym. + n
 A power drill is much more efficient than a hand drill. It's not a bad idea to wear goggles whenever you're working with tools like power drills.
power line nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electricity supply cable)linia wysokiego napięcia wyr.
 When lightning struck a nearby power line, our neighbourhood suffered a blackout for several days. Hundreds of homes were without electricity last night after a storm took down power lines.
power of attorney nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (legal right to act for [sb])pełnomocnictwo nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Jones had given his wife power of attorney.
power of suggestion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hypnosis)sugestia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The hypnotist was able to make participants do funny things by using the power of suggestion.
power of suggestion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (influence on thoughts)siła sugestii ż + ż
 Sexy TV ads are designed to make you want to buy things through the power of suggestion.
power off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (computer: shut down)wyłączać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyłączyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Before leaving the office, I always power off my computer.
power pack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electrical adaptor, converter)tłumaczenie niedostępne
 This power pack's losing its charge: I'll be needing a new one soon.
power plant nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (factory where energy is generated)elektrownia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 John works at the power plant. The local power plant was fined for emitting too much pollution.
power plug nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electrical adaptor, converter)wtyczka zasilania ż + n
 A power plug is something you plug into an electrical outlet.
power point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electrical socket)gniazdko nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
power pump nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pump powered by hydraulics)tłumaczenie niedostępne
power reactor nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (nuclear generator that produces electricity)reaktor nuklearny m + przym.
 France produces most of its electricity with power reactors.
power saw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electrically-powered saw)elektryczna piła przym. + ż
 I can't cut straight with a hand saw, but a power saw makes it easy.
power source nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] that supplies energy)źródło zasilania n + n
 Given that oil supplies are finite, we need to find alternative power sources.
power station nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (factory where energy is generated)elektrownia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 In 1900 the town had its own power station to provide electricity for some businesses and homes.
power steering nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (engine-assisted steering system)elektryczne wspomaganie kierowania wyr.
 I can't even remember what driving was like before power steering was invented.
power strip (electrical extension lead)skrzynka rozdzielcza ż + przym.
 You can plug your PC, monitor, and so on into a power strip.
power supply nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (source of energy)zasilanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
power to act nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: right to intervene)moc działania ż + n
power to act nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (authority to take action)moc działania ż + n
power tool nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electric tool for woodworking, etc.)narzędzie elektryczne n + przym.
 That wood is too hard to carve by hand, you'll need a power tool.
power transformer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electrical converter)transformator mocy m + ż
power unit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (measurement of energy)jednostka mocy ż + ż
power up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (computing, etc.: turn on, start)wlączać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  włączyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
purchasing power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (value of a currency)siła nabywcza ż + przym.
purchasing power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (income available for spending)siła nabywcza ż + przym.
seat of power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (government building)siedziba władzy ż + ż
 The Kremlin is the seat of power in Russia.
seat of power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (position of control) (przenośny)pozycja władzy ż + ż
 The general election brought the politician to the seat of power.
seizure of power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (coup)przejęcie władzy n + ż
 Their seizure of power was swift, overturning the government in a matter of hours.
solar power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (energy generated by the sun)energia słoneczna ż + przym.
spending power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (income available for spending)tłumaczenie niedostępne
veto power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (right to overrule decision or vote)prawo weta n + n
white power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (belief that white race is superior)biała supremacja przym. + ż
 Skinheads generally belong to the white power movement.
will power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (determination)siła woli ż + ż
 I'd like to give up smoking but unfortunately don't have the will power.
wind power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (energy generated by the wind)energia wiatru ż + m
 Wind power is a viable alternative to energy from fossil fuels.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "power assist" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'power assist'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.