piping

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpaɪpɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈpaɪpɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(pīping)

From the verb pipe: (⇒ conjugate)
piping is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na tej stronie: piping, pipe, piping hot

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
piping nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (collection of pipes)instalacja rurowa ż + przym.
 All the piping for our kitchen runs along this wall.
piping nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (icing a cake)dekorowanie lukrem n + m
 Fred enjoys piping flowers onto the cakes.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
piping nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fabric ornament)lamówka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 It's a very nice jacket with gold brocade piping around the collar.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
pipe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tube)rura żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 A pipe connected the tap to the mains.
pipe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (smoking)fajka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Sonia's grandfather smokes a pipe.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
pipe,
pipes
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal, abbr (bagpipes)kobza żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Alastair plays the pipes.
pipe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical instrument)fletnia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  fujarka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The Pied Piper of Hamlin played a pipe to make the rats follow him out of town.
pipe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (organ tube)piszczałka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The pipes on this organ are enormous.
pipe vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (music)grać na fujarce zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zagrać na fujarce zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
pipe [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (water, oil)doprowadzać rurami ndk. + ż, l.mn.
 Water is piped from the tap to the greenhouse.
pipe [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (speak in a high-pitched voice)szczebiotać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 "Is that the best you can do?" he piped.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
piping hot,
piping
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (very hot)strasznie gorące przys. + przym.
 He likes his coffee piping hot. This bowl of soup is piping.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Kolokacje: the piping is [blocked, clogged], [stripped, stole] the copper piping, piping to [ensure, carry, prevent], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "piping" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'piping'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.