pipe

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpaɪp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/paɪp/ ,USA pronunciation: respelling(pīp)

Inflections of 'pipe' (v): (⇒ conjugate)
pipes
v 3rd person singular
piping
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
piped
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
piped
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
pipe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tube)rura żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 A pipe connected the tap to the mains.
pipe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (smoking)fajka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Sonia's grandfather smokes a pipe.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
pipe,
pipes
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal, abbr (bagpipes)kobza żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Alastair plays the pipes.
pipe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical instrument)fletnia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  fujarka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The Pied Piper of Hamlin played a pipe to make the rats follow him out of town.
pipe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (organ tube)piszczałka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The pipes on this organ are enormous.
pipe vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (music)grać na fujarce zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zagrać na fujarce zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
pipe [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (water, oil)doprowadzać rurami ndk. + ż, l.mn.
 Water is piped from the tap to the greenhouse.
pipe [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (speak in a high-pitched voice)szczebiotać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 "Is that the best you can do?" he piped.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
drainage pipe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pipe that excess water flows into)rura odprowadzająca ż + przym.
 The garden floods when it rains because the drainage pipe's blocked.
exhaust pipe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (vehicle's gas outlet)rura wydechowa ż + przym.
 Did you know your exhaust pipe's fallen off?
gas pipe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tube, pipeline that transports gas)rura gazowa ż + przym.
overflow,
overflow pipe
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(outlet for excess liquid)odpływ mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 If you overfill the sink, the excess water drains through the overflow.
peace pipe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Native American smoking pipe)fajka pokoju ż + m
 The old Apache puffed on the peace pipe and then passed it to the man sitting next to him.
pipe cleaner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fuzzy wire for cleaning a pipe)wycior mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He cleaned the inside of a tube with a pipe cleaner.
pipe down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (stop talking, lower one's voice)mówić ciszej ndk. + przys.
 We'd better pipe down or we'll wake the baby.
pipe down! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (Be quiet!)cisza! żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Pipe down in there, or somebody is going to get a spanking!
pipe dream nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (unattainable wish)utopijne marzenie przym. + n
 You have to admit that world peace is rather a pipe dream.
pipe-dream viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fantasize)fantazjować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
pipe up viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (speak, give one's opinion)wypowiadać swoją opinię zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wypowiedzieć swoją opinię zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 If you thought he was wrong, you should have piped up and said so!
suction pipe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tube that draws up liquid)rura ssąca ż + przym.
water pipe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (conduit that supplies water)rura wodociągowa ż + przym.
 No wonder your house flooded: this water pipe burst!
water pipe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hookah, smoking apparatus using water as filter)wąż do sziszy wyr.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'pipe' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: made out of pipe cleaners, use a pipe cutter, different pipe fittings, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "pipe" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'pipe'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.