pinpoint

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpɪnpɔɪnt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈpɪnˌpɔɪnt/ ,USA pronunciation: respelling(pinpoint′)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
pinpoint adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (precise)precyzyjny, dokładny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The sniper took aim with pinpoint accuracy.
pinpoint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (point of a pin)czubek szpilki m + ż
 Use a pinpoint to pierce the protective film.
pinpoint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tiny spot)punkcik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 There was a pinpoint of light somewhere up ahead.
pinpoint vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (show exact cause)wytykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wytknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
pinpoint vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (show exact place)wskazywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wskazać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Kolokacje: the size of a pinpoint, the star was a pinpoint in the sky, a pinpoint of light, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "pinpoint" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'pinpoint'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.