pile upNa tej stronie: pile up, pileup

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
pile up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (accumulate)zbierać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zebrać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 While his wife was gone, Sam let the dishes pile up in the sink.
pile up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (place on top of one another)gromadzić, składać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nagromadzić, złożyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The toddler piled up the blocks.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
pileup,
pile-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (crash involving many vehicles)tłumaczenie niedostępne
 Traffic was stopped because of the pileup on the highway.
pileup,
pile-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (accumulation)nagromadzenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Bob felt overwhelmed by the pileup of documents on his desk.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'pile up' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "pile up" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'pile up'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.